Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

vang-6617

Een adviesgesprek met onze beleidsadviseurs?

Uw ambities waarmaken, maar behoefte aan ondersteuning? Oplossingen nodig voor knelpunten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze beleidsadviseurs.

Direct zoeken in de kennisbibliotheek

Afvalbeleid brengt je in de keuken

Isabelle Diks, wethouder in Leeuwarden, zag in 2016 steeds meer bestuurlijk draagvlak voor de afvalscheidingsdoelstellingen ontstaan. In 2017 moeten regionale ambassadeurs zorgen voor verdere ondersteuning.

Kaart bestuursakkoord Vang-HHA dec 2016 homepage

Van goede voorbereiding naar actie

De eerste voortgangsrapportages van de 14 gemeenten die door VANG-HHA financieel worden ondersteund laten zien dat co-creatie populair is en complexe plannen meer tijd vragen.

Kennisplatform actief

Werkt u bij een gemeente of afvalbedrijf en zoekt u kennis  over huishoudelijk afval en wilt u uw eigen kennis ook graag delen? Meld u dan aan voor ons kennisplatform.

Afvalscheiding

NVRD verpakkingen

Meer afvalscheiding zorgt voor minder restafval voor verbranding. Hoogwaardige  bron- en nascheiding geeft de beste recyclingresultaten.

Preventie

Wasbare luiers aan de waslijn

Minder restafval betekent niet alleen betere afvalscheiding. Het vraagt ook om een fors lagere afvalproductie dan het huidige niveau.

Ketensluiting

vang-6705

Product- en materiaalketens sluiten leidt tot minder restafval. Samenwerking tussen de ketenpartijen is daarbij essentieel.

Communicatie

pijl3

Heldere communicatie naar burgers is onmisbaar als u uw resultaten voor afvalscheiding en -preventie wilt optimaliseren.