Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

vang-6617

Een adviesgesprek met onze beleidsadviseurs?

Uw ambities waarmaken, maar behoefte aan ondersteuning? Oplossingen nodig voor knelpunten? Vraag dan een adviesgesprek aan met onze beleidsadviseurs.

Direct zoeken in de kennisbibliotheek

Voorst regelt afvalzaken beter zelf

Voorst is een kleine gemeente die kiest voor een eigen aanpak van het afvalbeleid. Die leidt tot positief stemmende afvalresultaten, goede service, lage kosten en tevreden inwoners. Veel werk?

Rijksbrede programma voor de circulaire economie

Vorige maand presenteerde het kabinet het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050’. Programmaleider Marc Pruijn is enthousiast over dit programma, dat onder meer VANG omvat. Wat gaat er veranderen?

Marc Pruijn

Kennisplatform actief

Werkt u bij een gemeente of afvalbedrijf en zoekt u kennis  over huishoudelijk afval en wilt u uw eigen kennis ook graag delen? Meld u dan aan voor ons kennisplatform.

Afvalscheiding

NVRD verpakkingen

Meer afvalscheiding zorgt voor minder restafval voor verbranding. Hoogwaardige  bron- en nascheiding geeft de beste recyclingresultaten.

Preventie

Wasbare luiers aan de waslijn

Minder restafval betekent niet alleen betere afvalscheiding. Het vraagt ook om een fors lagere afvalproductie dan het huidige niveau.

Ketensluiting

vang-6705

Product- en materiaalketens sluiten leidt tot minder restafval. Samenwerking tussen de ketenpartijen is daarbij essentieel.

Communicatie

pijl3

Heldere communicatie naar burgers is onmisbaar als u uw resultaten voor afvalscheiding en -preventie wilt optimaliseren.