Afvalscheiding


Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen:
minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Pictogrammen beschikbaar

De standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn nu beschikbaar.

Almere helpt met afvalscheiding tot in de keuken

Afvalbak 4 compartimenten AlmereGemeente Almere helpt bewoners met afvalscheiding in de eigen keuken. Het geheim? Een luxe bak met vier scheidingscompartimenten met een filter tegen luchtjes!

Afvalscheiding hoogbouw

Wat is een succesvolle aanpak bij hoogbouw om meer afval als grondstof te kunnen benutten? Het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ geeft inzicht in gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding.

Uden test afvalscheiding

Uden onderzoekt de effecten van verschillen in service, leeftijd GFT en Eten stickeren huur- of koopwoningen op GFT-scheiding bij hoogbouw.

Direct zoeken in de kennisbibliotheek