KIDV-Collegetour – Het sluiten van de kunststof verpakkingsketen

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Gebouw Spaces/De Rode Olifant aan de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL, Den Haag
Omschrijving

Bij de Europese en Nederlandse ambities om een gesloten grondstoffenkringloop en een circulaire economie te realiseren, vormt het verder sluiten van de kunststof verpakkingsketen een belangrijke uitdaging.Daarom heeft het KIDV een onderzoek uitgevoerd, waarin de kunststofketen voor het eerst integraal in kaart is gebracht. De uitkomsten laten zien op welke punten in de keten maatregelen kunnen worden genomen om de keten zowel qua grondstoffen, als economisch verder te sluiten, welke maatregelen dat zijn én welke partijen daarbij aan zet zijn. Lees het onderzoek.

Tijdens deze college-ochtend worden de onderzoeksuitkomsten toegelicht en presenteren de onderzoekers de inzichten uit de verschillende deelonderzoeken.

Aanmelden