Communicatie


Raam kringloopcentrum Utrecht 600 px

Een goede communicatie is van groot belang voor meer afvalscheiding en minder huishoudelijk restafval. Het beïnvloedt de mening en het gedrag. Communicatie met burgers kan verschillende doelen en functies hebben, zoals informeren over het waarom en hoe van afvalscheiding, beïnvloeding van onbewust scheidingsgedrag en burgers betrekken bij beleid en uitvoering.

Zet alvast in uw agenda!

Op 17  mei start de eerste bijeenkomst van de driedaagse collegereeks Gedragsbeïnvloeding & afvalscheiding van dit jaar! Maak kennis met het proces van gedragsverandering en leer hoe u stapsgewijs gedragsbeïnvloeding in de praktijk kunt toepassen om het afvalscheidsgedrag van burgers positief te veranderen.

Direct zoeken in de kennisbibliotheek

Welke verhalen over afval ken jij Uitsnede

Alles komt toch weer op een hoop!

Dit is één van de verhalen die bepalen dat mensen geen afval scheiden. Kloppen deze verhalen? En hoe kun je als gemeente daar het beste mee omgaan?

ROVA gaat experimenteren met feedback op maat

Hoe kan op een goede manier feedback op het scheidingsresultaten worden gegeven aan bewoners? En hoe meet je het effect van deze feedback?

feedback