containers Tuindorp

Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Aanvalsplan gft-afval en textiel & VANG projecten kwaliteit deelstromen

In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit. Deze projecten zijn onderdeel van het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten.

Marktconsultatie textiel, doet u mee?

De aandacht voor textielinzameling, -verwerking en -recycling groeit. Terecht, want de ecologische voetafdruk van de textielindustrie is zowel in de productie- als afvalfase groot en een beweging richting circulair textiel is nodig.
Door de markt te consulteren kan de aanbesteding van inzameling of sortering en/of verwerking van (huishoudelijk) textiel geoptimaliseerd worden.

Met gedragskennis nog betere afvalscheiding, 6 inspirerende artikelen

Drie gedragsbureaus doken in de wereld van afvalscheidende inwoners. Wat is makkelijk en wat is moeilijk voor inwoners? En met welke oplossingen zijn mensen goed geholpen? De bureaus bundelden hun inzichten in zes korte artikelen met daarin hun visie.

Nieuw verbindend beeldmerk afvalscheiding

VANG-Support nodig?

Maak kosteloos gebruik van advies of ondersteuning van onze deskundigen. Dit kan met de nieuwe ondersteuningsvorm VANG-Support.

>> Download brochure (pdf, 458 kB)

Meepraten?

Kennisplatform VANG HHA

lid worden kennisplatform

Hét kennisplatform over thema's rondom huishoudelijk afval!