VANG-Support nodig?

Maak kosteloos gebruik van advies of ondersteuning van onze deskundigen. Dit kan met de nieuwe ondersteuningsvorm VANG-Support.

>> Download brochure (pdf, 458 kB)

Meepraten?

Kennisplatform VANG HHA

lid worden kennisplatform

Hét kennisplatform over thema's rondom huishoudelijk afval!

Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Vermindering restafval duidelijk ingezet

De NVRD onderzocht in het kader van het programma VANG de stand van zaken rond de vaststelling en implementatie van het afval-/grondstoffenbeleid, en de mate waarin gemeenten op koers liggen om de VANG-doelstellingen te halen. Gemeenten blijken ambitieus te zijn, omarmen de landelijke doelstellingen en liggen op koers voor het verminderen van restafval.

restafval 2017