VANG-Support nodig?

Maak kosteloos gebruik van advies of ondersteuning van onze deskundigen. Dit kan met de nieuwe ondersteuningsvorm VANG-Support.

>> Download brochure (pdf, 458 kB)

De zin van afval scheiden

Gescheiden afval blijft gescheiden

(...en de onzin die u wel eens hoort)

Wilt u uw bewoners laten zien hoe het nu echt zit?

Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Meepraten?

Kennisplatform VANG HHA

lid worden kennisplatform

Hét kennisplatform over thema's rondom huishoudelijk afval!