Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenW, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de NVRD en Rijkswaterstaat.

Verbetering afvalscheiding hoogbouw

Goed gescheiden gfe-afval is makkelijker te recyclen. Maar welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om bronscheiding in de hoogbouw te verbeteren? Deze vraag was de inzet van een onderzoeksproject, met als resultaat een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

'Corona-afval'

Afval tijdens de coronacrisis

De meeste gemeenten staan voor een enorme uitdaging om hun gemeente schoon te houden nu er minder medewerkers beschikbaar zijn. WeslyDe Amsterdamse vuilnisman Wesly vraagt in een video-boodschap de Amsterdammers om hulp.

Aanvalsplan gft-afval en textiel & VANG projecten kwaliteit deelstromen

In 2019 zijn vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit gestart. Deze projecten zijn onderdeel van het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten.

Nieuw verbindend beeldmerk afvalscheiding

VANG relatiebeheer en ondersteuning in 2020

Het VANG-relatiebeheer in 2020 wordt ingestoken op het gerichter en intensiever ondersteunen van gemeenten. Het gaat hierbij om het vertalen van ambities in passend nieuw beleid en het daadwerkelijk implementeren ervan.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

De lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Een positieve ontwikkeling natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder dat het risico’s oplevert voor gezondheid en milieu. LeAF zette een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden af tegen de bestaande regelgeving en beleid.

Bijeenkomsten

In deze maand zijn er geen evenementen.