Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

VANG relatiebeheer en ondersteuning in 2020

Het VANG-relatiebeheer in 2020 wordt ingestoken op het gerichter en intensiever ondersteunen van gemeenten. Het gaat hierbij om het vertalen van ambities in passend nieuw beleid en het daadwerkelijk implementeren ervan.

Met gedragskennis nog betere afvalscheiding, 6 inspirerende artikelen

Drie gedragsbureaus doken in de wereld van afvalscheidende inwoners. Wat is makkelijk en wat is moeilijk voor inwoners? En met welke oplossingen zijn mensen goed geholpen? De bureaus bundelden hun inzichten in zes korte artikelen met daarin hun visie.

Aanvalsplan gft-afval en textiel & VANG projecten kwaliteit deelstromen

In 2019 zijn vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit gestart. Deze projecten zijn onderdeel van het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten.

Nieuw verbindend beeldmerk afvalscheiding

Learning Center Kunststof verpakkingsafval gestopt

Op 31 december 2019 is het Learning Center Kunststof verpakkingsafval (LCKV) opgehouden te bestaan. Wij hebben een afscheidsfilmpje en een infographic (pdf, 1.3 MB) gemaakt. Rijkswaterstaat blijft via VANG-HHA nauw betrokken bij het onderwerp huishoudelijk afval. Alle opgedane kennis blijft beschikbaar op in de kennisbibliotheek.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

De lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Een positieve ontwikkeling natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder dat het risico’s oplevert voor gezondheid en milieu. LeAF zette een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden af tegen de bestaande regelgeving en beleid.