Afvalscheiding


Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen:
minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Pictogrammen beschikbaar

De standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn nu beschikbaar.

Addie Weenk

Hoe verloopt de pilot 'afvalscheiding in de hoogbouw'?

Projectleider Addie Weenk geeft de huidige stand van zaken: verassende nul-meting in Almere en Amsterdam. Andere gemeenten in de startblokken.

Afvalscheiding hoogbouw

Wat is een succesvolle aanpak bij hoogbouw om meer afval als grondstof te kunnen benutten? Het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ geeft inzicht in gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding.

Positieve trend afvalproef

In Maastricht is de tussenstand bij de afvalscheidingsproeven in drie wijken: minder restafval en een groter aanbod van recylebaar materiaal. Na een aanloopperiode zijn de meeste inwoners nu meer gewend aan hun nieuwe systeem.

Direct zoeken in de kennisbibliotheek