Afvalscheiding


4 bakken overvecht

Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen:
minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Land van Cuijk en Boekel in top 3: hoofdrol voor tariefzak

Voor Het Land van Cuijk en Boekel is diftar niks nieuws. Daar hebben ze al sinds 1996 diftar op basis van de tariefzak. Alleen afval dat aangeboden wordt in een dergelijke zak haalt de gemeente op. En dat werkt: de gemeenten zaten in 2017 gemiddeld op slechts 46 kilo restafval per inwoner.

Noordoostpolder beslist mét de inwoners over inzamelmethode

In de Noordoostpolder denken bewoners actief mee over de afvalinzameling in hun gemeente. Geen diftar of omgekeerd inzamelen. Nee, gezamenlijk kozen ze voor twee extra containers: papier en PMD. Dat leverde 90 kilo minder restafval op in één jaar.

Resultaten pilot infoquête Afvalscheiding veelbelovend

Gemeente Aalten heeft samen met RWS in 2018/2019 een pilot uitgevoerd met een infoquête. Deze enquêtevorm levert gegevens op, maar is vooral bedoeld om inwoners te informeren over en te motiveren voor afvalscheiding.

Op naar een betere bronscheiding

Duocontainers voor plastic-blik-drinkpakken en papier, twee keer per week een schillenboer en meer ondergrondse containers in de gemeente Haarlem.

Circulaire minicontainers voor de gemeente Rotterdam

grijze container smalGemeente Rotterdam gaat het doen. Minicontainers inkopen op basis van de standaard aanbestedingsstukken voor de circulaire minicontainers die door de NVRD samen met de branche zijn opgesteld. Gemeente Rotterdam heeft actief meegeschreven aan de aanbestedingsstukken. De stukken worden voor het grootste deel ongewijzigd gebruikt in de aanbesteding.

Afvalscheiding hoogbouw

Gemeenten met veel stedelijke hoogbouw hebben behoefte aan succesvolle interventies om meer afval als grondstof te kunnen benutten. Daarom is als onderdeel van VANG-HHA het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ gestart.

Pictogrammen beschikbaar

De standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn nu beschikbaar. Ook voor Textiel en Bekers!

overzicht ontwerpen afvalscheiding-01

lees verder

Gemeente Gouda halveert restafval met diftar

De gemeente Gouda stond er zelf ook van te kijken: op het moment dat ze diftar PMD zakken Goudainvoerde, zag ze het restafval binnen no-time met de helft verminderen. “We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan.” Van 192 kilo in 2017 ging Gouda naar zo’n 105 kilo halverwege 2018.

Lange én brede voorbereiding is het halve werk

In Ede betalen de inwoners voor restafval sinds 1 januari 2018. Door een goede voorbereiding verliep de start soepel. Opvallend was dat de inwoners al in 2017 hun afval beter gingen scheiden (van 60% naar 65%), ter voorbereiding op de nieuwe situatie.

Landelijke compostdag

Op 30 maart 2019 delen afvalbedrijven compost uit aan burgers om hen te bedanken voor het scheiden van hun gft-afval. Goede afvalscheiding is cruciaal. De Vereniging Afvalbedrijven, initiatiefnemer van de Landelijke Compostdag, vraagt gemeentes om die dag het belang van gft-scheiding te benadrukken.

De zin van afvalscheiden

de zin van afvalscheiding(...en de onzin die u wel eens hoort)

Wilt u uw bewoners laten zien hoe het nu echt zit?

Lees verder