Afvalscheiding


4 bakken overvecht

Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen: verbindend beeldmerk
minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

De lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Een positieve ontwikkeling natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder dat het risico’s oplevert voor gezondheid en milieu. LeAF zette een aantal kleinschalige verwerkingsmethoden af tegen de bestaande regelgeving en beleid.

Aanvalsplan gft-afval en textiel & VANG projecten kwaliteit deelstromen

In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit. Deze projecten zijn onderdeel van het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan verschillende delen van de keten.

Pictogrammen beschikbaar

De standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn nu beschikbaar. Ook voor Textiel en Bekers!

overzicht ontwerpen afvalscheiding-01

lees verder

Diftar? Daar doet Moerdijk niet aan

Geen diftar, wel een mooi resultaat. Dat kan, bewijst Moerdijk. De gemeente haalt alles van waarde op aan huis. Wie goed scheidt, hoeft dus minder vaak naar de restafvalcontainer. “Inwoners positief stimuleren, werkt beter dan hen financieel extra belasten”, vindt Ico Goedhart, senior adviseur woonomgeving.

Circulaire minicontainers voor de gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam gaat het doen. Minicontainers inkopen op basis van de standaard aanbestedingsstukken voor de circulaire minicontainers die door de NVRD samen met de branche zijn opgesteld. Gemeente Rotterdam heeft actief meegeschreven aan de aanbestedingsstukken. De stukken worden voor het grootste deel ongewijzigd gebruikt in de aanbesteding.

Land van Cuijk en Boekel in top 3: hoofdrol voor tariefzak

Voor Het Land van Cuijk en Boekel is diftar niks nieuws. Daar hebben ze al sinds 1996 diftar op basis van de tariefzak. Alleen afval dat aangeboden wordt in een dergelijke zak haalt de gemeente op. En dat werkt: de gemeenten zaten in 2017 gemiddeld op slechts 46 kilo restafval per inwoner.

GRIP-wagen Zwolle een succes

Recyclebare grondstoffen bij restafval vormt een welbekend probleem. Gemeenten spreken inwoners aan op hun gedrag, maar het aanbieden van de juiste faciliteiten is net zo belangrijk. Het succes van de GRIP-wagen in Zwolle, een mobiel decentraal brengstation voor kleine hoeveelheden grondstoffen, toont aan waarom.

Verslag congres kwaliteit & gft-afval: Een kijkje in de keten

Op 20 november 2019 vond het congres kwaliteit en gft-afval plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Daar werden verschillende projecten uit het ‘Aanvalsplan gft’, gericht op meer en beter gft, gepresenteerd.

Argumentenkaart bron- en na-scheiding

In veel gemeenten staat het scheiden van kunststof verpakkingsafval volop in de belangstelling. Regelmatig terugkerend thema: gaan we kunststof bron- of nascheiden? Om gemeenten bij deze afweging te ondersteunen is in 2016 een Argumentenkaart ontwikkeld in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Deze argumentenkaart heeft een nu update gekregen.

Afvalscheiding hoogbouw

Gemeenten met veel stedelijke hoogbouw hebben behoefte aan succesvolle interventies om meer afval als grondstof te kunnen benutten. Daarom is als onderdeel van VANG-HHA het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ gestart.

Op naar een betere bronscheiding

Duocontainers voor plastic-blik-drinkpakken en papier, twee keer per week een schillenboer en meer ondergrondse containers in de gemeente Haarlem.

De zin van afvalscheiden

de zin van afvalscheiding(...en de onzin die u wel eens hoort)

Wilt u uw bewoners laten zien hoe het nu echt zit?

Noordoostpolder beslist mét inwoners over inzamelmethode

In de Noordoostpolder denken bewoners actief mee over de afvalinzameling in hun gemeente. Geen diftar of omgekeerd inzamelen. Nee, gezamenlijk kozen ze voor twee extra containers: papier en PMD. Dat leverde 90 kilo minder restafval op in één jaar.

Resultaten pilot infoquête Afvalscheiding veelbelovend

Gemeente Aalten heeft samen met RWS (Rijkswaterstaat) in 2018/2019 een pilot uitgevoerd met een infoquête. Deze enquêtevorm levert gegevens op, maar is vooral bedoeld om inwoners te informeren over en te motiveren voor afvalscheiding.