Afvalscheiding


Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen:
minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Pictogrammen beschikbaar

De standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn nu beschikbaar. Ook voor Textiel en Bekers!

overzicht ontwerpen afvalscheiding-01

lees verder

Belonen werkt voor vermindering restafval

Als je bewoners financieel beloont wanneer ze hun afval scheiden, heeft dat een positief effect op de hoeveelheid restafval. Dat blijkt uit een proef in Zwolle.

Op naar een betere bronscheiding

Duocontainers voor plastic-blik-drinkpakken en papier, twee keer per week een schillenboer en meer ondergrondse containers in de gemeente Haarlem.

Afvalscheiding hoogbouw

Gemeenten met veel stedelijke hoogbouw hebben behoefte aan succesvolle interventies om meer afval als grondstof te kunnen benutten. Daarom is als onderdeel van VANG-HHA het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ gestart.

Lange én brede voorbereiding is het halve werk

In Ede betalen de inwoners voor restafval sinds 1 januari 2018. Door een goede voorbereiding verliep de start soepel. Opvallend was dat de inwoners al in 2017 hun afval beter gingen scheiden (van 60% naar 65%), ter voorbereiding op de nieuwe situatie.

Zoek in de kennisbibliotheek