Afvalscheiding


Meer afvalscheiding is belangrijk voor de VANG-HHA doelstellingen:
minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Voor verschillende afvalstromen streven we daarom na dat gemeenten afvalscheiding optimaal kunnen invullen. Om dit te bereiken delen we hier verschillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit gebied.

Pictogrammen beschikbaar

De standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding zijn nu beschikbaar.

Waar staat uw gemeente?

Wilt u weten hoeveel restafval (kg) per inwoner in 2016 in uw gemeente vrijkomt?

>> Bekijk de kaart (pdf, 1.2 MB)

Positieve trend afvalproef

In Maastricht is de tussenstand bij de afvalscheidingsproeven in drie wijken: minder restafval en een groter aanbod van recylebaar materiaal. Na een aanloopperiode zijn de meeste inwoners nu meer gewend aan hun nieuwe systeem.

Afvalscheiding hoogbouw

Gemeenten met veel stedelijke hoogbouw hebben behoefte aan succesvolle interventies om meer afval als grondstof te kunnen benutten. Daarom is als onderdeel van VANG-HHA het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ gestart.

Lisse actief aan de slag met afvalscheiding

Gemeente Lisse heeft dit jaar een proef met afvalscheiding in de keuken bij drie appartementencomplexen en een laagbouwwijk gedaan. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd.

Zoek in de kennisbibliotheek