Wel/niet lijst GFT


Afvalscheidingswijzer

Wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Er is behoefte aan een uniforme lijst met alle informatie over gft-afval. Vanuit verschillende partijen, zowel gemeenten, inzamelaars als verwerkers, kwam dit verzoek met als doelstelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

Op deze pagina vindt u de wel/niet lijst voor gft-afval, met bijbehorende documenten en communicatiematerialen.

De wel/niet lijst voor gft-afval is een product van het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval en maakt deel uit van het Aanvalsplan gft-afval en textiel: ‘Naar meer en schonere deelstromen’. De lijst is samengesteld door Rijkswaterstaat in samenwerking met NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

We roepen alle partijen in de keten, dus burgers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers, op om deze lijst te gebruiken zodat we gezamenlijk de doelstelling behalen.

Gebruikershandboek we/niet lijst voor gft-afval

Q&A

Wat mag wel en niet in de gft-bak?

Q&A wel-niet