Colofon

Deze handreiking is opgesteld door Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

rws en kidv