Bestuurlijke bijeenkomst huishoudelijk afval


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:30 tot
Locatie
Van der Valk Hotel, Balkenweg 1, Assen
Doelgroep

Bestuurders en ambtelijke ondersteuners

Omschrijving

Gemeenten praten volop over de kansen, mogelijkheden en knelpunten die de ambitie van VANG- Huishoudelijk Afval voor hen oplevert (75% afvalscheiding in 2020 en 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020).

De VNG nodigt bestuurders op deze discussiebijeenkomst voor bestuurders uit de drie Noordelijke provincies uit om met elkaar de mogelijkheden na te gaan. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Welke kansen zijn er? Waar zit de energie? Waar loop je als gemeente tegenaan en welke praktische aanpakken kunnen we van collega’s overnemen? Verder krijgen deelnemers uitleg over hoe ze kunnen rekenen op de ondersteuning vanuit het programma VANG-HHA.

Het programma van dit bestuurlijke overleg:

  1. Elkaars ambities en ervaringen delen als bestuurders uit Fryslân, Groningen en Drenthe.
  2. Gesprek met collega-bestuurder uit een gemeente waar de hoeveelheid restafval per bewoner minder is dan 100 kg. Hoe is dit gerealiseerd? Hoe zag het traject met gemeenteraad, burgers en financiën eruit?
  3. Presentatie over afvalscheidingsmogelijkheden, zoals omgekeerd inzamelen, nascheiding en diftar.
  4. Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden geboden door het programma VANG-HHA.
Aanmelden

>> Direct aanmelden

(in uw aanwezigheid is ook een ambtelijk ondersteuner van harte welkom).