Workshop Milieustraten voor gemeenten en publieke bedrijven


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Ontvangst door de NVRD op Dar Nijmegen, Kanaalstraat 401, Nijmegen
Doelgroep

Gemeenten en publieke bedrijven

Omschrijving

VANG programma en milieustraten
De milieustraat is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk afvalbeheer. De huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval én de inzameling op milieustraten bepalen gezamenlijk hoeveel restafval er uiteindelijk over blijft. Deze workshop over milieustraten biedt handvatten voor keuzes die gemaakt kunnen worden voor het inrichten van milieustraten en het maximaliseren van gescheiden afvalinzameling en het verminderen van de hoeveelheid restafval.

Doelen workshop deelnemers
De workshop Milieustraten is voor gemeenten en publieke bedrijven. De doelen van de workshop zijn:
• Inzicht in en overzicht van mogelijkheden om afvalscheiding te maximaliseren op de milieustraat (bij bron- en nascheiding)
• Nieuwere technieken milieustraten (toegangsregistratiesysteem, stromen betaald/onbetaald)
• Handvatten voor zelf beter inrichten milieustraten
• Inzicht in resultaten en inzamelmethoden andere gemeenten
• Andere functies van de milieustraat

Programma

09.30 uur Ontvangst op Dar Nijmegen (Kanaalstraat 401) door de NVRD
09.30 – 11.00 uur Sessie ‘afvalscheiding maximaliseren op de milieustraat’
11.00 - 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.45 uur Zelf ontwerpen milieustraat van de toekomst
12.45 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.30 uur Bezoek 2 milieustraten Dar en rondleiding

Inhoud workshops

Op deze dag zullen 2 inhoudelijke sessies plaatsvinden alsook een bezoek aan twee milieustraten van Dar (Kanaalstraat Nijmegen en Bijsterhuizen Wijchen) met rondleiding.

9:30 – 11:00 Sessie ‘afvalscheiding maximaliseren op de milieustraat’ door Jan van Delft, Dar / Maarten Goorhuis, NVRD

In het eerste deel van deze workshop komt de inrichting van de milieustraat aan bod maar ook de technieken en innovaties op de milieustraat. Een milieustraat kan ook andere functies vervullen zoals het accepteren van bedrijfsafval, accepteren van kca, overslag van huishoudelijk afval, vestiging van een kringloopbedrijf, combinatie van gemeentewerf en reinigingsdienst en/of de koppeling van grondbank en groencompostering.

In deze sessie wordt gekeken naar de milieustraten van Dar Nijmegen. Jan van Delft van Dar geeft inzicht in de organisatie van de milieustraten van Dar. Hoe groot is deze milieustraat en wat zijn de openingsuren? Hoeveel bezoekers heeft zo’n milieustraat nou bij hoeveel inwoners? Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op het toegangsregistratiesysteem en de controle op de milieustraat; de voor- en nadelen van dit systeem worden in beschouwing genomen. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de ingezamelde stromen, de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval en hoe er wordt gewerkt aan het minimaliseren van restafval.

In het tweede deel van de workshop wisselen de deelnemers onderling gegevens en ervaringen uit over hun milieustraat, en welke kansen en belemmeringen zij zien voor het behalen van de VANG doelen.

11:15 – 12: 45 Zelf aan de slag met het ontwerpen van een milieustraat, Ramon van Rossum en John de Groot, ROVA

Met alle kennis verzameld over milieustraten uit de vorige workshop kun je nu zelf aan de slag met het ontwerpen van een milieustraat! In groepjes werk je aan de milieustraat van de toekomst aan de hand van een casus. Wat is belangrijk bij het bouwen van een milieustraat en waar wil en moet je rekening mee houden? Te denken valt aan de oppervlakte van je terrein, in te zamelen stromen, toezicht houden, routing en verkeersregulatie naast natuurlijk de kosten.

Voorafgaand geven Ramon van Rossum en John de Groot van de ROVA een korte introductie om goed aan de slag te kunnen.

13:30 – 15:30 Bezoek aan twee milieustraten (Kanaalstraat Nijmegen en Bijsterhuizen Wijchen) van Dar en een rondleiding door Jan van Dijk, Dar

Ter voorbereiding
Om goed beslagen ten ijs te komen en het leereffect te vergroten is het zinvol om de volgende zaken van uw eigen gemeente te kennen:

1. Doelen en ambities eigen milieubeleid
2. Afvalscheiding en hoeveelheden:

- welke stromen worden aan huis gescheiden ingezameld en in welke hoeveelheden?
- welke stromen worden op de milieustraat gescheiden ingezameld en in welke hoeveelheden?

3. Welke kansen en belemmeringen ziet u om tot hogere scheidingsresultaten te komen.
4. Grootte van de gemeente (aantal inwoners), oppervlakte van de milieustraat, openingsuren, personeelsbezetting en aantal bezoekers.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de website van de NVRD.