Informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Utrecht (nabij Centraal Station)
Doelgroep

Gemeenten

Omschrijving

Rond kunststofverpakkingen is veel te doen en staat nog veel meer te gebeuren. Zo wordt de Raamovereenkomst verpakkingen geëvalueerd en het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP) vernieuwd. Zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de praktijk binnen uw gemeente, en voor de vergoedingen die u voor het kunststofverpakkingsafval ontvangt. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de inhoud en de impact van deze ontwikkelingen.

In deze informatiebijeenkomst worden de ontwikkelingen verklaard, wordt ingegaan op wat het voor u als gemeente zou kunnen betekenen en wat u als gemeente kan doen. Ook hoort u meer wat het verpakkend bedrijfsleven onderneemt op het gebied van duurzaam verpakken. Er is ruimte voor vragen en interactie.

Er zullen sprekers zijn vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van IenM, Nedvang, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en het Learning Center Kunststof Verpakkingen (LCKVA).

De bijeenkomst is gratis en aansluitend is een borrel.

Aanmelden