Luierbijeenkomst gemeenten

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Centrale locatie in Nederland (exacte locatie volgt nog)
Doelgroep

Gemeenten

Omschrijving

Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten te informeren over de voortgang van het project en het te verwachten tijdspad zodat dit in hun besluitvorming meegenomen kan worden. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst is speciaal georganiseerd en alleen toegankelijk voor gemeenten en hun inzamelaars. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Presentatie van de verschillende recyclinginitiatieven die in Nederland gestart worden of zijn;
  • Presentatie van het onderzoek naar een van de mogelijke knelpunten, de risicostoffen;
  • Update vanuit het kernteam luiers over de afspraken die tot nu toe met de verschillende ketenpartners zijn gemaakt.

Over de precieze invulling van het programma en de locatie zult u zo spoedig mogelijk nadere informatie ontvangen.

Aanmelden