Werkplaats Keukenafval

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ, Bussum
Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan de Werkplaats Keukenafval. Wilt u ook met keukenafval aan de slag, neem deel aan de Werkplaats.

Omschrijving

In de Werkplaats Keukenafval wordt gewerkt aan manieren om de hoeveelheid keukenafval in het restafval te verkleinen. Betrokkenen (gemeenten, afvalinzamelaars, verwerkers van organisch afval) gaan op zoek naar manieren om dit voor elkaar te krijgen. Door samen in de Werkplaats dit op te pakken wordt optimaal van elkaars kennis en ervaring gebruik gemaakt. Gestoeld op ‘samen kom je verder dan alleen’ en ‘optimaliseer het wiel in plaats van het opnieuw uit te vinden’.

Programma

09.00–09.30   Ontvangst

09.30–09.45   Welkom en voorstelronde

09.45–10.45   2 korte presentaties van pilots/proeven

- ‘In de keuken gebeurt het’ in GAD-gebied, Marc Maassen/Inger van Gelderen

- Nieuwe inzamelstructuur in Houten, Sjoerd le Noble

10.45–11.00   Pauze

11.00–12.00   Presentatie Tim Brethouwer/Adrie Veeken (Attero) over verwerking

12.00–13.00   U en de Werkplaats: wat bent u van plan met keukenafval in uw gemeente en hoe kan de Werkplaats hierbij helpen?

13.00            Afsluiting

Aanmelden

>> Ga naar het aanmeldformulier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos van Dael (vandael@nvrd.nl).