Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 1

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Locatie RWS, Ruimte 7.A015/7.A019, Croeselaan 15, 3521BJ Utrecht
Doelgroep

Gemeenten

Omschrijving

Tijdens deze driedaagse collegereeks van VANG Huishoudelijk, georganiseerd door Rijkswaterstaat, maakt u kennis met het proces van gedragsverandering. U leert stapsgewijs om gedragsbeïnvloeding in de praktijk toe te passen en zo het afvalscheidsgedrag van burgers positief te veranderen. Hiervoor gaat u aan de slag met de belangrijkste theorieën en concrete maatregelen.

We oefenen het toepassen zodat u leert de opgedane kennis over beïnvloeding optimaal te benutten. U gaat in kleine groepjes aan de slag met opdrachten waarin casussen centraal staan met daarna een plenaire discussie en feedback. Ook is er veel gelegenheid om uw eigen praktijksituaties te bespreken.

Dit alles gebeurt aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld stappenplan gedragsverandering voor afvalscheiding.

  1. Een gedegen analysefase van de probleemsituatie

U leert een probleemsituatie te analyseren, het doelgedrag te specificeren, in te schatten welke drijfveren in die specifieke situatie kansrijk zijn en hoe psychologische weerstanden te herkennen.

  1. Het ontwikkelen van een onderbouwde maatregel

U leert welke concrete beïnvloedingstechnieken u kunt gebruiken voor het bereiken van gedragsverandering en voor het ombuigen van weerstanden. En hoe deze technieken te  bundelen in één concrete maatregel.

  1. Het evalueren van de maatregel

Tenslotte wordt besproken wat het belang is van een goede effectmeting van uw maatregel en hoe u deze kunt vormgeven. U leert te evalueren wat het effect is van een gedragsaanpak zodat u zelf ook kunt bepalen of een maatregel het gewenste effect oplevert en of het de investering waard is.

Tot slot

Deelnemers van de cursus worden ieder jaar uitgenodigd voor een terugkomdag. Hierin staan nieuwe inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden centraal. De cursus vindt plaats onder begeleiding van Rijkswaterstaat en Dijksterhuis en van Baaren.

Aanmelden

VOL