Optimaliseren textielinzameling – stof tot nadenken!

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Gemeentehuis Zaanstad, Stadhuisplein 100 in Zaandam (naast station Zaandam)
Doelgroep

Gemeenten en publieke inzamelaars

Omschrijving

Binnen ECAP (European Clothing Action Plan) werken Europese landen samen om het inzamelen en recyclen van textiel te optimaliseren. In opdracht van Rijkswaterstaat is in zeven Europese steden onderzocht hoe de textielinzameling is georganiseerd en op welke manier dit verbeterd kan worden. Dat levert kansrijke actiepunten op, die we graag met u delen. Want het blijkt dat positieve resultaten te behalen zijn wanneer een gemeente de regie pakt. Hoe ziet regie er uit? Op welke manier draag je als gemeente zorg voor kwaliteit? En wat is de invloed van veranderende inzamelsystemen op de kwaliteit van textiel? Vragen die we samen met u beantwoorden. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten en publieke inzamelaars.

Programma

9.30 - 10.00 uur     inloop en registratie

10.00 – 11.00 uur

  • Opening en inleiding op het thema – Emile Bruls, Rijkswaterstaat.
  • Toelichting ECAP-onderzoek in zeven verschillende Europese steden – David Watson, PlanMiljø (deze presentatie en discussie zijn in het Engels)
  • Verkenning op de kwaliteit van afvalstromen, waaronder textiel – Marijn Teernstra, Rijkswaterstaat

11.00 - 11.15 uur   koffie/theepauze

11.15 - 12.30 uur

  • Acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel hebben gezamenlijk de textielsortering uitbesteed aan ReShare. Wat was de aanleiding om dit op deze manier te doen? Wat is de stand van zaken? Hoe overwin je obstakels? – Michiel Westerhoff, Circulus-Berkel
  • Gemeente Zaanstad heeft haar textielinzameling aangepakt. Wat is er veranderd en waarom? Hoe vertel je het verhaal aan de burger? Wat zijn de eerste resultaten? Els Lenting – gemeente Zaanstad

12.30 – 13.30 uur   lunch

Bij voldoende belangstelling is er aansluitend een bedrijfsbezoek aan Wieland Textiles in Wormerveer – uw belangstelling kunt u aangeven in het aanmeldformulier!

Aanmelden