Handhaving

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Stadsbeheer, gemeente Rotterdam, Kleinpolderplein 5, 3042 CE Rotterdam
Omschrijving

Op dinsdag 19 juni vindt de VANG-bijeenkomst plaats over handhaving plaats. Tijdens de bijeenkomst horen we een drietal inspirerende verhalen over handhaving op de afvalstoffenverordening én bezoeken we de meldkamer met de controleruimte cameratoezicht.

Hoe zorgt u ervoor dat handhaving bijdraagt aan het gemeentelijke scheidingspercentage, hoe kunt u omgaan met onjuist aangeboden afval en welke juridische instrumenten kun je daarvoor als basis gebruiken? In deze VANG-bijeenkomst proberen we deze én meer van uw vragen te beantwoorden.

Programma

09.45 uur     Inloop met koffie en thee
09.55 uur     Introductie (NVRD)
10.00 uur     Juridische instrumenten handhaving (Frank van Dam)
10.30 uur     Handhaving op de afvalstoffenverordening in Gemeente Rotterdam (spreker: Frank van Dam)
11.00 uur     Pauze
11.10 uur     Controles aanbieden van afval in de 10 Avri gemeenten (Roel de Jong)
11.40 uur     Netwerklunch
12.30 uur     Bezoek meldkamer met controleruimte cameratoezicht
13.15 uur     Einde

Frank van Dam – Rotterdam
Gemeente Rotterdam zet in een stedelijke omgeving handhaving bijvoorbeeld op de afvalstoffenverordening bijvoorbeeld in, om zo bijplaatsingen aan te pakken.

Roel de Jong - Avri
Bij Avri is een samenwerkingsverband van tien gemeenten. Hieronder bevinden zich gemeenten met een meer landelijk of juist met een stedelijk karakter. In deze gemeenten wordt handhaving op de afvalstoffenverordening onder andere ingezet om bij de inzameling van minicontainers papier en gft te controleren op restafval. In 2014 is in deze tien gemeenten diftar ingevoerd en zij zijn nu bezig omgekeerd inzamelen in te voeren.

Aanmelden