Stakeholder dialoog: Preventie van onnodig drukwerk

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
LEF future center Rijkswaterstaat
Doelgroep

Voor de dialoog zijn gemeenten, MailDB, KVGO, verspreiders, en adverteerders uitgenodigd.

Omschrijving

Graag nodig ik u uit om 28 september deel te nemen aan een stakeholder dialoog om verschillende scenario’s voor preventie van ongewenst drukwerk te onderzoeken en uit te werken. Voor de dialoog zijn gemeenten, MailDB, KVGO, verspreiders, en adverteerders uitgenodigd.  Door gezamenlijk scenario’s voor afvalpreventie te ontwikkelen kunnen we de transitie naar een Circulaire Economie in deze sector makkelijker en eenduidiger maken.

Huishoudens zonder brievenbussticker ontvangen ca 38,6 kg ongeadresseerd drukwerk per jaar. Wanneer de reclamefolders niet gewenst zijn en meteen weggegooid worden, is dit een onnodige belasting voor het milieu die voorkomen kan worden. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten bij de preventie in het kader van VANG –HHA.

Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. Vanuit het VANG- HHA programma ondersteunt Rijkswaterstaat gemeenten om het restafval te verminderen van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat. In totaal hebben minimaal 220 gemeenten in het Bestuursakkoord of een ander besluit aangegeven zich volop in te zetten om bij te dragen aan de VANG-HHA doelstellingen voor Nederland.

Programma 28 september 2018

Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar en bent u welkom voor registratie. Vanaf 09.30 uur beginnen we stipt met de invalshoeken van de verschillende ketenpartners. Vervolgens zullen we de verschillende scenario’s die er zijn om ongewenst drukwerk te voorkomen onderzoeken en uitwerken.

09.00 - 09.30 uur  Inloop

09.30 - 10.30 uur  Invalshoeken van de diverse ketenpartners

10.30 - 10.45 uur  koffie

10.45 - 12.30 uur  scenario’s onderzoeken

12.30 - 13.00 uur  Lunch

12.45 - 14.15 uur  scenario’s ontwikkelen

14.15 - 14.30 uur  Presentatie scenario’s

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier tot 20-09-2018

>> ga naar het aanmeldformulier