Workshops Inspiratiedag afvalscheiding 09/10/2018

Dit zijn de workshops waar je uit kunt kiezen:

Afvalscheiding Hoogbouw - Addie Weenk (RWS)

Goede afvalscheiding in de hoogbouw blijkt nog erg lastig. Inmiddels zijn veel gemeenten al wel actief bezig met allerlei soorten maatregelen. Ook loopt er een landelijk project met 7 grote gemeenten om met allerlei gedragsinterventies afvalscheiding in de hoogbouw te verbeteren. Benieuwd naar wat er (waarschijnlijk) werkt en wat niet? Wat de basis op orde is bij hoogbouw en wat er aanvullend nog gedaan kan worden? Meld je dan aan voor de workshop afvalscheiding in de hoogbouw.

Sturen op Kwaliteit van afvalstromen - Marijn Teernstra (RWS) & Gijs Langeveld (RWS)

De kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen is vandaag de dag een hot topic. Maar hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van deelafvalstromen in Nederland? Welke tendens is te ontdekken? En wat zijn feiten en fabels? Deze vragen en meer komen aan bod in deze workshop. Ook kijken we samen waar gedrag van burgers een rol speelt en hoe jij dit in de dagelijkse praktijk kunt gaan toepassen.

Aan de slag met bijplaatsingen - Kirsten Ruitenburg & Dixie Hoek (Rotterdam)

Loop je in jouw gemeente ook aan tegen afvalzakken of bankstellen rondom ondergrondse containers? Ga dan in deze workshop aan de slag met bijplaatsingen. Dixie Hoek van de gemeente Rotterdam vertelt over hun aanpak met bloemetjes en grasmatten rondom containers. Ze vertelt welk proces ze hebben doorlopen, wat het effect is en hoe ze de opgedane kennis verder gaan gebruiken. Vervolgens neemt gedragsexpert Kirsten Ruitenburg je mee in de juiste stappen om bijplaatsingen op een succesvolle manier aan te pakken en ga je daarbij ook met je eigen case aan de slag.

Communicatie en afvalscheiding - Sanne Grootveld (Tabula Rasa)

Met welke communicatievormen kun je mensen het beste in beweging krijgen om afval te scheiden? Hoe spreek je met communicatie de intrinsieke motivatie van mensen aan? En hoe ga je op een goede manier om met mythes en fabels in de media over afvalscheiding? Sanne Grootveld van bureau Tabula Rasa beantwoordt in deze sessie deze vragen en meer over communicatie en afvalscheiding.

Gedragsmodellen in de praktijk - Kevin de Goede (D&B)

Ben jij ook benieuwd hoe experts van adviesbureaus in de praktijk aan de slag gaan met gedrag? Kevin de Goede van bureau Dijksterhuis en van Baaren laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe zij stap voor stap een probleem analyseren en tot een interventie komen. In het eerste deel van de workshop legt Kevin de gedachte achter het gedragsmodel uit. Daarna ga je zelf in groepjes aan de slag met een fictieve casus.

Forum van deskundigen - Guus van den Berghe (RWS) en Koos van Dalen (NVRD)

Ben jij benieuwd welke beleids- en technisch inhoudelijke zaken er spelen rondom afvalscheiding? Denk aan de nieuwe ontwikkelingen rondom omgekeerd inzamelen , de toekomst van nascheiding of het bereiken van de 100 kg restafval per inwoner? Kom dan langs bij het forum van deskundigen en stel je vraag aan Guus van den Berghe van Rijkswaterstaat en Koos van Dalen van de NVRD.

Feedback app - Rik Hardenberg (ROVA)

Het geven van feedback is een gedragstechniek die nu ook getest is bij afvalscheiding. Rik Hardenberg van afvalinzamelaar ROVA onderzocht de afgelopen tijd bij 800 huishoudens wat het effect is van het geven van feedback op maat. Via een app krijgen gebruikers direct feedback over het aantal ledigingen, waarna dit vergeleken wordt met je eigen doelen, historisch gebruik en de resultaten van andere mensen in je omgeving. Benieuwd naar de resultaten van deze proef? En wil je zelf ook aan de slag met het geven van feedback om afvalscheidingsgedrag van bewoners te verbeteren? Kom dan naar deze workshop van Rik Hardenberg.

Gedragsbeïnvloeding bij scholieren - Sjoerd Kaarsemaker (Lichte Bries)

Sjoerd Kaarsemaker en Jennifer van Dijk praten u bij over de aanpak van afvalscheiding op scholen. Zij vertellen hoe principes van gedragsbeïnvloeding gebruikt kunnen worden in de aanpak van afvalscheiding. Welke technieken en werkvormen gebruiken zij om te komen tot een succesvolle aanpak? Daarna wordt u uitgenodigd om naar uw eigen werkpraktijk te kijken en met collega’s te onderzoeken hoe dit voor uw situatie kan worden toegepast.