Communicatie


Raam kringloopcentrum Utrecht 600 px

Een goede communicatie is van groot belang voor meer afvalscheiding en minder huishoudelijk restafval. Het beïnvloedt de mening en het gedrag. Communicatie met burgers kan verschillende doelen en functies hebben, zoals informeren over het waarom en hoe van afvalscheiding, beïnvloeding van onbewust scheidingsgedrag en burgers betrekken bij beleid en uitvoering.

Piet vertelt

Als senior projectleider bij Avalex is Piet Burgering druk bezig met de voorbereidingen en implementatie van omgekeerd inzamelen in de zes gemeenten Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg. In deze blogserie vertelt hij over zijn ervaringen.

Piet Burgering

Direct zoeken in de kennisbibliotheek

Welke verhalen over afval ken jij Uitsnede

Alles komt toch weer op een hoop!

Dit is één van de verhalen die bepalen dat mensen geen afval scheiden. Kloppen deze verhalen? En hoe kun je als gemeente daar het beste mee omgaan?

ROVA gaat experimenteren met feedback op maat

Hoe kan op een goede manier feedback op het scheidingsresultaten worden gegeven aan bewoners? En hoe meet je het effect van deze feedback?

feedback