Gedrag en communicatie


Goede communicatie en het toepassen van maatregelen gericht op gedragsverandering helpen gemeenten om preventie en afvalscheiding te stimuleren. VANG-HHA ondersteunt door kennis te ontwikkelen en aan te bieden en kennisuitwisseling te faciliteren. Lees hieronder wat u dit jaar van ons kunt verwachten.

Terugblik Inspiratiedag afvalscheiding en gedrag

Op 9 oktober vond de inspiratiedag afvalscheiding en gedrag plaats. Ongeveer 150 gemeenten, samenwerkingsorganisaties en inzamelaars gingen samen aan de slag met afvalscheiding en innovatieve manieren om scheidingsgedrag van gebruikers te beïnvloeden. Na de openingspresentatie over afvalscheiding in de hoogbouw en de key-note spreker Tom de Bruyne stonden de volgende workshops op de agenda:

  • Kwaliteit van afvalstromen door Gijs Langeveld en Marijn Teernstra (Rijkswaterstaat)
  • Communicatie en afvalscheiding door Bert Pol en Sanne Grootveld (Tabula Rasa)
  • Onderwijs en afval door Jennifer van Dijk en Sjoerd Kaarsemaker (Rijkswaterstaat)
  • Feedback app door Rik Hardenberg (Rova)
  • Afvalscheiding hoogbouw door Addie Weenk (Rijkswaterstaat)
  • Voorkomen bijplaatsingen door Kirsten Ruiterberg (Novi Mores) en Dixie Hoek (Gemeente Rotterdam)
  • Gedragsmodellen in de praktijk door Kevin de Goede en collega (Dijksterhuis & van Baaren)

Benieuwd naar deze presentaties? Kijk dan hier

Landelijke communicatie

Samen met de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is Rijkswaterstaat aan de slag om, in overleg met gemeenten en de materialenbranches, te komen tot een meer uniforme communicatie over afvalscheiding. We willen goed scheidingsgedrag van burgers stimuleren door een eenduidige landelijke boodschap over afvalscheiding te communiceren via een scheidingsembleem bestaande uit een beeldmerk en korte boodschap. Door dit embleem zoveel mogelijk terug te laten komen in (bestaande) versterkt het de hoofdboodschap.

Tabula Rasa heeft in oktober een eerste ontwerp gepresenteerd. Bestaande uit een groene afbeelding met pictogrammen van producten en een korte boodschap. Het is aan gemeenten gepresenteerd tijdens de Inspiratiedag gedragsverandering op 9 oktober 2018 en tijdens de algemene ledenvergadering van de VPN 30 oktober. Zowel gemeenten als van leden van de VPN gaven aan het te willen gebruiken.

Hoe verder?

De komende maanden zal het embleem verder worden getoetst bij burgers. Hierbij wordt ook het Behavourial Insight Team van het ministerie van IenW betrokken. Daarna wordt, in overleg met communicatieadviseurs van gemeenten/inzamellaars en materialenbranches een definitieve versie gemaakt, die rechtenvrij te gebruiken is. We streven er naar om het eind maart breed beschikbaar te stellen.

Aanleiding voor dit project is een onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de landelijke communicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ageeth Boos: ageeth.boos@rws.nl en Addie Weenk: addie.weenk@rws.nl.

Trainingen

Dit jaar organiseren we verschillende trainingen over gedragsverandering en communicatie.

>> meer informatie

Onderzoek

Rijkswaterstaat start dit jaar verschillende onderzoeken om te komen tot meer toegepaste kennis over gedragsverandering voor gemeenten:

  1. Onderzoek naar de opties voor en effecten van placemaking op afvalscheiding In dit onderzoek testen wij in 5 gemeenten verschillende sets van inrichtingsmaatregelen rond containerparkjes in de wijk. Wij kijken naar het effect op scheidingsgedrag en de kwaliteit van afvalscheiding. Dit project wordt uitgevoerd samen met Almelo, Rova, Amersfoort, Breda en Dordrecht. Betrokken bureaus zijn D&B, SUE, Shift en Innovation Design. Resultaten worden medio 2019 verwacht.
  2. Optimaliseren hulpmiddelen Op basis van de resultaten van het onderzoek naar gft in de hoogbouw kunnen wij aannemen dat scheiding en de kwaliteit van afvalstromen is te verbeteren als gemeenten de juiste hulpmiddelen aanbieden met bijbehorende bewuste en onbewuste boodschappen in de keuken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Antea en zal eind 2018 gereed zijn.

Op de plank

Om afvalscheiding en de kwaliteit van de gescheiden stromen te verbeteren heeft Rijkswaterstaat nog een aantal acties op de plank liggen. Deze starten wij als het benodigde budget hiervoor beschikbaar is. De acties zijn:

Uitbreiding van de pictogrammen met afbeeldingen voor de stromen op het afvalscheidingsstation,

Ontwikkeling van een inzamellijst voor gft-afval en voor PMD die voor burgers makkelijker te begrijpen is,

Onderzoek naar de weerstand van scheiding etensresten.


Presentaties Inspiratiedag afvalscheiding en gedrag