Handige documenten

In de kennisbibliotheek vindt u een groot aantal documenten over afvalscheiding en preventie. Hieronder enkele kerndocumenten over gedragsverandering.

Algemeen

Stappenplan afvalscheidingsgedrag in huis en in de buitenruimte

Het stappenplan helpt u bij het ontwikkelen en inzetten van gedragsverandering om afvalscheiding in huis en de buitenruimte te stimuleren.

Inspiratielijst afvalscheiden

Deze inspiratielijst biedt een overzicht van do’s en don'ts, en van gedragsmaatregelen en technieken waarvan bewezen is dat ze afvalscheiding stimuleren. De inspiratielijst is te gebruiken voor afvalscheiding door huishoudens (zowel in hoog- als laagbouw) en voor afvalscheiding in de openbare ruimte.

Inspiratiegids communicatie afvalscheiding burgers

Deze inspiratiegids licht effectieve gedragstechnieken toe aan de hand van voorbeelden uit bestaande campagnes van Nederlandse gemeenten.

Handreiking 'Talking rubbish: (klets)verhalen over afvalscheiding'

Deze handreiking voor beleidsmakers bij gemeenten geeft inzicht in 7 belangrijke mythes rond afvalscheiding. Het bevat adviezen om deze mythes te ontkrachten, zoals nieuwe verhalen verspreiden die op waarheid zijn berust. 'Talking rubbish: (klets)verhalen over afvalscheiding' die kunnen bijdragen aan bewuster gedrag en daarmee aan betere afvalscheiding.

Hoogbouw

Publicatie Invloed op afvalscheidingsgedrag in de hoogbouw - 12 veelbelovende instrumenten

Overzicht van 12 technieken/principes die veelbelovend lijken om het afvalscheidingsgedrag van burgers in de hoogbouw positief te beïnvloeden.

Kwaliteit

Factsheet: ‘Communicatie: Verbetering kwaliteit inzameling kunststof verpakkingsafval/PMD door gemeenten’

Deze factsheet beschrijft de mogelijkheden van gemeenten om door communicatie aan burgers de kwaliteit te verhogen van het gescheiden kunststof verpakkingsafval.

Monitoring

Standaardprotocol monitoring gedragsmaatregelen

Dit document beschrijft stapsgewijs waar u op moet letten bij het opzetten van een betrouwbaar onderzoek naar de effectiviteit van een gedragsmaatregel: een zogeheten effectmeting. U kunt ook een korte beschrijving vinden hoe u een extern onderzoeksvoorstel beoordeelt.

Voorkomen bijplaatsen

Handreiking voorkomen van bijplaatsingen

Deze handreiking geeft u handvatten om bijplaatsingen aan te pakken aan de hand van een stappenplan en gedragsinterventies.

Voorbeelden

Inspiratiegids Containerstickers

Deze gids helpt u bij het ontwerpen van een containersticker die inwoners kan beïnvloeden.

Instrumenten

Handleiding Schoon Belonen

Deze handleiding geeft inzicht in de werking van belonen en beloningssystemen en geeft gemeenten en bedrijven handvatten om bestaande kennis over beloningen toe te passen bij het schoonmaken en -houden van de openbare ruimte.

Handhaven op afvalscheiden in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft in 2016 alle duocontainers restafval/gft gedurende tenminste 6 weken gecontroleerd op de juiste afvalscheiding. Hierbij deelde de gemeente waarschuwingen uit in de vorm van gele, oranje en rode kaarten. Na de rode kaart werd een boete opgelegd. Deze controles zorgden, naast veel reuring, voor een forse gedragswijziging bij de inwoners. De hoeveelheid restafval daalde enorm.