Nieuw! driedaagse training Van Overheidscommunicatie naar Afvalscheidingsgedrag

Communicatie is een belangrijk instrument om afvalscheiding te introduceren en te stimuleren. Het werkt nog beter als u uw kennis van gedragsverandering toepast in uw communicatie over afvalscheiding. Om u hierbij te helpen organiseren wij, voor ambtenaren van gemeenten die de training gedragsverandering afvalscheiding of zwerfafval hebben gevolgd, de driedaagse training overheidscommunicatie afvalscheiding.

Tijdens de training gaat u aan de hand van praktische cases en opdrachten aan de slag. De training behandelt de volgende vragen:

  • Wat is de toegevoegde waarde van gedragskennis in overheidscommunicatie?
  • Hoe vertaalt u gedragsinzichten naar overheidscommunicatie?
  • Hoe stelt u een communicatieplan of -strategie op, gericht op gedragsverandering?
  • Hoe past u gedragsinzichten op een heldere wijze toe in een communicatieplan, beleidsstukken en communicatieve interventies?
  • Wat zijn do’s en de don’ts (aan de hand van goede en slechte voorbeelden)?
  • Hoe kunt u met communicatie bewust en onbewust gedrag sturen om zo automatisch verschillen in kennis en houding te bereiken?
  • Welk communicatiemiddel is op welk moment het meest geschikt om in te zetten?
  • Welk kanaal is geschikt voor welke doelgroep en voor welk type beïnvloeding?
  • Hoe kunt u weerstand in communicatie voorkomen, verminderen of laten verdwijnen?

De training is gratis en wordt verzorgd door Tabula Rasa. Voor de training is veel belangstelling. Na aanmelding rekenen wij dan ook op uw aanwezigheid.

Voor wie is de cursus bedoeld

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die de door Rijkswaterstaat gefaciliteerde gedragscursus hebben gevolgd. Deze vervolgcursus is gericht op het concreet toepassen van de gedragskennis in communicatie met burgers.

Wanneer vindt de cursus plaats

20 september 2018, 4 oktober 2018, 25 oktober 2018.

Van 9.00 tot 17.00.

Waar vindt de cursus plaats

De cursus vindt plaats in het midden van het land. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

Aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is 25.

Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt, dus u kunt zich niet meer aanmelden.

U kunt wel aangeven dat u belangstelling heeft voor de training.

De 3e trainingsdag op 25 oktober van de training ‘Van Overheidscommunicatie naar Afvalscheidingsgedrag’ hebben we besloten te verzetten na overleg met Tabula Rasa.

We nemen jullie feedback serieus en gaan om de tafel om de laatste dag optimaal in te steken voor jullie.

Mocht je vragen, opmerkingen of wensen hebben, laat het ons vooral weten.

We prikken zo snel mogelijk een nieuwe datum met elkaar.

>> Interesse aangeven