Tools

Speciaal voor gemeenten hebben wij verschillende tools ontwikkeld.

Pictogrammen

Op veler verzoek heeft Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze pictogrammen worden nu rechtenvrij beschikbaar gesteld. Het doel is meer afvalscheiding en betere kwaliteit door betere herkenbaarheid en uniformiteit.
>> naar de pictogrammen

Communicatietool

Rijkswaterstaat heeft samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken een interactieve handreiking communicatie afval scheiden ontwikkeld die is opgezet als stappenplan. Het volgen van de stappen zorgt voor logica in uw strategie. Deze handreiking is ook te gebruiken om ideeën en acties te checken als er bijvoorbeeld al ideeën voor een campagne zijn of als er al actie lopen. Bent u bezig met de gedragsanalyse dan kan het goed zijn om terug te gaan naar de probleemanalyse of juist vooruit te lopen op de mogelijke maatregelen. Kortom: het stappenplan geeft richting en houvast.
>> naar de communicatietool

Voorkomen mythes over afvalscheiding

Voor gemeenten is kant-en-klaar communicatiemateriaal beschikbaar die vanuit een positieve insteek de weerstand rond afvalscheiding verminderen.

Enquêtes afvalscheiding en preventie

Vanaf mei 2018 zijn deze speciale enquêtes afvalscheiding en preventie beschikbaar. Deze kunnen gemeenten zelf gebruiken. De enquêtes zijn op zo’n manier opgesteld dat bewoners bij het invullen ervan onbewust worden beïnvloed om meer afval te scheiden of afval te voorkomen.