Milieustraten en de circulaire economie


De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om grote stappen te maken richting de circulaire economie. Hiermee kan Nederland onafhankelijker worden van grondstoffen en reduceert Nederland zijn impact op het milieu. Dit onderzoek richt zich onder andere op de stand van zaken ten aanzien van de afvalinzameling en scheiding op milieustraten en bij kringloopbedrijven.

Het centrale doel voor dit onderzoek is om de positie en de bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie te vergroten.


Publicatiedatum
Soort informatie
Onderzoek
Aantal pagina's
41
Omvang 1.1 MB
Organisatie
Witteveen + Bos
Auteur(s)
mw. ing. M.M.M. de Kok, J.R. van den Acker MSc