Ketensluiting


vang-6705

Met elkaar de product- en materiaalketens sluiten

Product- en materiaalketens sluiten levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van VANG HHA: minder restafval. Een goede samenwerking tussen de partijen in de ketens is daarbij essentieel.

Voor verschillende materiaalstromen zoeken we daarom met designers, producenten, retail, productgebruikers en recyclers naar slimme oplossingen zoals: ontwerpen die scheiding en hoogwaardig hergebruik mogelijk maken of producten met een betere repareerbaarheid en een langere levensduur. Zo zetten we met elkaar stappen richting een circulaire economie.

"Van afgedankt textiel naar nieuwe garens!"

In Zaanstad is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Op Black Friday (vrijdag 23 november) ondertekenden Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare en de gemeente Zaanstad hiervoor een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder

truien en rok Loop.a Life

Zet materiaalkwaliteit centraal

Directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven vindt sluiting van materiaalkringlopen belangrijk. Hij gaat uit van een evenwichtige afweging tussen de economische, sociale en milieu -aspecten.

Voorrang voor vervezeling van textiel

Textielrecyclingbedrijf Frankenhuis vervezelt niet-herdraagbare kleding maar mist op dit moment nog een grote afzetmarkt. De overheid kan daar via duurzaam inkopen een bijdrage aan leveren.

De luierketen sluiten

Het project “Uit de luiers” richt zich op het samen sluiten van de luierketen. Het huishoudelijk afval bestaat voor 8% uit luiers en incontinentiemateriaal. In Nederland is hiervoor nu één recyclingmogelijkheid bij de ARN in Weurt.

Wat doe je met textiel dat je niet meer gebruikt?

Er mag meer in de textielbak dan je denkt! Kijk maar!

filmpje textiel

Week van Tweedehands Textiel

Het scheelt een boel grondstoffen en kilo’s gifstof als je je kleding een tweede leven geeft. Door het te doneren of zelf wat langer te dragen. In de Week van Tweedehands Textiel (WvTT) van 20 t/m 27 april krijgt dit onderwerp de welverdiende aandacht.wvtt

Direct zoeken in de kennisbibliotheek