Ketensluiting


vang-6705

Met elkaar de product- en materiaalketens sluiten

Product- en materiaalketens sluiten levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van VANG HHA: minder restafval. Een goede samenwerking tussen de partijen in de ketens is daarbij essentieel.

Voor verschillende materiaalstromen zoeken we daarom met designers, producenten, retail, productgebruikers en recyclers naar slimme oplossingen zoals: ontwerpen die scheiding en hoogwaardig hergebruik mogelijk maken of producten met een betere repareerbaarheid en een langere levensduur. Zo zetten we met elkaar stappen richting een circulaire economie.

Circulaire bedrijfskleding: 8 keer de cirkel rond

Circulaire bedrijfskleding: voor medewerkers van Rijkswaterstaat, Van der Valk en GEA Refrigeration is dat niets nieuws meer. Zij zijn door textielproducent Dutch Awearness in het nieuw gestoken met 100 procent recyclebare kleding. De producent wil zijn positie op de markt uitbouwen.

Zet materiaalkwaliteit centraal

Directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven vindt sluiting van materiaalkringlopen belangrijk. Hij gaat uit van een evenwichtige afweging tussen de economische, sociale en milieu -aspecten.

Voorrang voor vervezeling van textiel

Textielrecyclingbedrijf Frankenhuis vervezelt niet-herdraagbare kleding maar mist op dit moment nog een grote afzetmarkt. De overheid kan daar via duurzaam inkopen een bijdrage aan leveren.

vang-6588

Direct zoeken in de kennisbibliotheek

De luierketen sluiten

Het project “Uit de luiers” richt zich op het samen sluiten van de luierketen. Het huishoudelijk afval bestaat voor 5% uit luiers en incontinentiemateriaal. In Nederland is hiervoor nu geen recyclingmogelijkheid.

Documenten Ketensluiting