1e VNG-bestuurdersbijeenkomst VANG-HHA op 1 juli


De VNG start op 1 juli met het eerste bestuurlijke gesprek over de ambitie van het programma VANG – Huishoudelijk afval. Bestuurders uit de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gaan dan in Assen met elkaar in discussie over kansen, knelpunten en leerervaringen. “Naast milieu zijn burgers, gemeenteraad en financiën van doorslaggevend belang voor bestuurders.”

Als beleidsmedewerker Fysiek domein bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) merkt Paul Picauly dat de ambitie van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval in 2020 onder bestuurders erg leeft. “Hoe pakken we het aan? Die vraag hoor ik vaak.”

Open dialoog

Picauly pleit namens de VNG voor een open dialoog, waarbij de nadruk niet op het ‘moeten’ ligt. “Het gaat om een positieve boodschap. De wil is er en iedereen beseft ook dat gemeenten een belangrijke rol hebben bij het sluiten van de grondstofketens en de overgang naar een circulaire economie.”

Politiek haalbaar

“Meer afvalscheiding en minder restafval is niet alleen een technische, maar ook een politieke discussie. Je moet als bestuurder rekening houden met belangrijke factoren als burgers, gemeenteraad en financiën. Als je bijvoorbeeld net de nodige investeringen in diftar hebt gedaan en de ambitie verlangt dan nog betere resultaten, snap ik dat bestuurders daar moeite mee hebben.”

Reële aanpak

Hoewel de kopgroep heel belangrijk is en een aanjagende functie heeft, moet de grote groep zich daar niet blind op staren, vindt Picauly. “Het is reëler om te kijken hoe je zelf stappen kunt zetten en om eigen prestaties te meten met vergelijkbare gemeenten. Daarnaast is het heel legitiem om ook steeds te kijken naar de politieke haalbaarheid. Door dit soort bijeenkomsten te organiseren proberen we bestuurders hier zoveel mogelijk bij te ondersteunen.”

Meer over deze eerste Bestuurlijke bijeenkomst huishoudelijk afval.