Afvalvrij leven, kan dat? Zwolle zegt 'ja'!


Deelnemers van het experiment 100-100-100 in de regio Zwolle hebben laten zien dat het mogelijk is om veel minder huishoudelijk afval te produceren. In 100 dagen is het gelukt om 89% minder restafval weg te gooien dan de gemiddelde Nederlander. Omgerekend naar een jaar is de hoeveelheid afval teruggebracht van gemiddeld 200 kilo tot 22 kilo restafval per persoon.

De proef is uitgevoerd door afvalinzamelaar ROVA in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (gedrag) en de Universiteit Utrecht (milieu). Honderd huishoudens hebben geprobeerd om vanaf 1 januari zo min mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk afval te scheiden in 100 dagen. Doel was om te kijken of de deelnemers in deze periode onder de VANG-HHA-ambitie van 100 kilo restafval per persoon konden komen. De proef liep van 1 januari tot 10 april 2015.

Waarom deze proef?

Met Omgekeerd Inzamelen is aangetoond dat een forse stijging van het percentage hergebruik mogelijk is. Maar voor een 100% circulaire economie en een afvalloze samenleving is meer nodig dan een goed werkend gemeentelijk inzamelsysteem. Eén van de manieren om dat doel te bereiken is ervoor te zorgen dat huishoudens minder afval produceren.

Motieven deelnemers

Belangrijke motieven voor de huishoudens om mee te doen waren verbetering van het milieu en besparing van grondstoffen. De deelnemers kregen tijdens de proef hulp van ROVA. Op een speciale website konden de deelnemers ervaringen, video’s en tips uitwisselen, zoals: ‘Kijk eerst eens in de koelkast wat je nog hebt en bedenk wat je daar nog van kunt maken, voor je boodschappen gaat doen.’

Drie bakken

Tijdens de proef werd het afval bij de huishoudens gescheiden in drie bakken: de bekende groene container, de papierbak en een container voor afval dat door robots snel uit elkaar kan worden gehaald. Dat zijn vooral droge spullen, zoals plastic en blikafval. Dat afval wordt in een speciale fabriek gescheiden. Het afval dat naast deze drie containers nog overblijft wordt niet meer aan huis ingezameld. Dit afval moest zelf door de huishoudens worden weggebracht naar een ondergronds afvalsysteem op vaste plekken in de woonwijk.

Bewuster inkopen

Deelnemers van de proef gingen bewuster boodschappen doen, wat resulteerde in minder verpakkingsafval. Daarnaast werd het een sport om zo min mogelijk restafval te hebben.

Waar men in het verleden bijvoorbeeld iets kocht waarvan de verpakking na gebruik bij het restafval ging, kocht men tijdens de proef alleen producten met een recyclebare verpakking. Ook chips die verpakt waren in plastic zakken lieten de deelnemers liggen en in plaats daarvan namen ze bijvoorbeeld noten mee die ze in een eigen bakje konden scheppen. Een ander voorbeeld is een deelnemer die geen watjes meer gebruikte om make-up te verwijderen, maar een washandje.

Resultaten

De deelnemers hebben laten zien dat het mogelijk is nog veel minder restafval te produceren dan de ambitie van VANG-HHA. Waar het doel van dit programma 100 kilo restafval per persoon per jaar is, wisten sommige deelnemers aan het experiment (omgerekend) tot slechts 22 kilo restafval per persoon te komen. Dit betekent een afvalbesparing van 89% ten opzichte van het oude gemiddelde van 200 kilo.

Hans Groenhuis van ROVA is uitermate tevreden met de resultaten. ”Wij hadden niet verwacht dat zoveel gezinnen zich zouden aanmelden en dat ze zover zouden komen. De resultaten van de proef laten zien dat door betere producten en slimmere productketens een grotendeels afvalloze samenleving binnen handbereik komt.”

Meer informatie over het experiment vindt u op de website 100-100-100.