Arnhem stimuleert afvalscheiding met afvalcoaches als aanspreekpunt in wijk


Straatcoaches gaan een belangrijke communicatierol spelen bij de invoering van omgekeerd inzamelen in gemeente Arnhem. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor deze functie was vorig jaar al succesvol bij een pilot in drie wijken. “Ze zijn ons buitenloket met persoonlijke aandacht voor de mensen die het moeten doen.”

In 2014 werd een jaar lang een proef gehouden met omgekeerd inzamelen in drie wijken. Erik Posthumus, adviseur Beheer: “De pilot was onderdeel van ons afvalbeleidsplan. Aanleiding waren de goede resultaten in gelijksoortige gemeenten als Amersfoort en Zwolle.”

Opvallende campagne

De communicatiecampagne ‘Afval, laten we er wat van maken’ bracht onder meer de boodschap van de nieuwe inzamelmethode over via internet, billboards, huis-aan-huisfolders en lokale media. Een opvallende extra inzet kwam van de afvalcoaches. “Per wijk hadden we vier coaches rondlopen. Ze vervulden op straat verschillende rollen. Ze konden vragen van bewoners beantwoorden, mensen wegwijs maken en mensen het ‘waarom’ uitleggen van de nieuwe methode. Daarnaast zorgden ze met hun aanwezigheid dat de dumpingen en bijplaatsingen bij een aantal gerenommeerde hot spots nagenoeg verdwenen.” Ook andere pilotresultaten waren positief. Afvalscheiding nam in de drie wijken toe van zo’n 44% tot meer dan 50%. Het aandeel ingezameld plastic steeg enorm (in een bepaalde wijk zelfs met meer dan 800%).

Intern opgeleid

De coaches werden geselecteerd uit een groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Ze zijn door ons intern opgeleid. Zo leerden ze de eerste twee maanden binnenshuis van alles over het project, de wijk en hoe je met bewoners communiceert. Vervolgens liepen ze mee in de wijk met onze handhavers en toezichthouders. Na deze inwerkperiode draaiden ze zelfstandig dag-, avond- en weekenddiensten en functioneerden als een volwaardig buitenloket. De coaches zijn daarmee een heel benaderbaar aanspreekpunt voor de bewoners."

Nieuwe inzet

Deze zomer is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel om omgekeerd inzamelen overal in te voeren en moet het per 2018 in de hele stad zijn ingevoerd. Verder gaat Arnhem het laatste kwartaal van dit jaar al blik en drankenkartons gescheiden inzamelen bij het plastic. Posthumus werkt samen met het team al hard aan de voorbereidingen. Voor de communicatie rond beide projecten worden weer afvalcoaches ingezet. “We zijn nu het profiel aan het aanscherpen, met een nog grotere rol voor communicatievaardigheden. Daarna gaan we de eerste selectieronde uitzetten.” Net als bij de pilot zoekt Arnhem straks opnieuw twaalf coaches. Niet te weinig voor de hele gemeente? Posthumus, tot slot: “Nee zeker niet. Een jaar lang iedere dag en avond een duo coaches in de wijk bleek eigenlijk teveel. Soms hebben ze hun taak in drie of in zes maanden al volbracht.”

Meer weten?

Neem dan contact op met adviseur Beheer Erik Posthumus via erik.posthumus@arnhem.nl.