Delft wil grip op grondstoffen met omgekeerd inzamelen


Gemeente Delft stapt met regionaal reinigingsbedrijf Avalex volgend jaar over op de methode omgekeerd inzamelen. Op deze manier willen de zes gemeenten die samen eigenaar zijn van Avalex werk maken van de doelstellingen voor VANG-HHA. “We hebben nog een slag te maken en willen geen geld of grondstoffen meer laten liggen.”

“Vorig jaar discussieerden we met onze raad over wat voor soort organisatie Avalex moet zijn”, zegt beleidsadviseur Reiniging Mirjam van den Berg. Naast Delft nemen de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland deel aan deze gemeenschappelijke regeling. “Al snel besloten we eerst te kijken naar de inhoud en onze doelstellingen. Dat is aanleiding geweest voor alle zes gemeenteraden om met elkaar te streven naar een gezamenlijk afvalbeleid.”

Acht scenario’s

In 2014 hebben de zes gemeenten en Avalex onder de naam ‘Grip op Grondstoffen’ een gezamenlijk afvalbeleid geformuleerd, waarbij de doelstellingen van VANG-HHA zijn omarmd. Bij de bepaling van het beleid werden acht scenario’s doorgerekend. “Dat varieerde van een optimalisering van het huidige systeem, diftar, tot methoden als nascheiding, mechanisch en met enzymen.” Ook omgekeerd inzamelen behoorde tot de opties en dat is de uiteindelijke keuze voor het nieuwe afvalbeleid.

Stepping stone

“De nascheidingsmethode met enzymen, Renescience, leek oorspronkelijk een hoog milieurendement te hebben, maar bleek minder bruikbaar als instrument voor recycling. Daarom hebben wij nu gekozen voor omgekeerd inzamelen als ‘stepping stone’. Later kunnen we hier nog verschillende andere zaken aan toevoegen zoals een financiële prikkel of een innovatieve scheidingstechniek.” Delft start met de invoering in 2016. Voor het gehele Avalex-gebied is de looptijd vijf jaar.

Inwoners betrekken

Naast een werkgroep die de inhoud van het afvalbeleid onderzocht is ook een werkgroep bezig geweest om te zorgen dat de inwoners goed worden geïnformeerd. Onder de noemer ‘Alles draait om jou’ begint Delft begin volgend jaar een grote multimediale communicatiecampagne die de Delftenaren bewust moet maken van de nieuwe doelstellingen en methode. Voor het centrum zoekt Van den Berg nog naar praktische toepassingen. “We gaan binnenkort ook met bewoners zelf kijken welke ideeën ze hebben over hoe we afval in de binnenstad beter kunnen scheiden en inzamelen.” Zelf denkt Van den Berg bijvoorbeeld aan mogelijkheden als een retoursysteem in leegstaande ruimtes of een distributienetwerk van afvalstromen via elektronische voertuigen. Die worden nu al ingezet om pakketpost in het centrum te bezorgen.

Slimme invoering

Hoewel iedereen de overtuiging heeft dat omgekeerd inzamelen uiteindelijk iedereen meer oplevert, waren er wel zorgen over de financiële risico’s. “Uiteindelijk heeft onze raad met grote meerderheid ingestemd. ‘Niets doen is geen optie’ was de overheersende gedachte. We gaan in ieder geval breed kijken hoe we investeringen zo laag mogelijk houden. Bijvoorbeeld door op reguliere vervangingsmomenten bakken in te wisselen en ze waar mogelijk nog te gebruiken in andere gemeenten waar ze nog van pas komen.”

Flinke (dubbel)slag

Na die eerste vijf jaar gaat omgekeerd inzamelen de Avalex-gemeenten jaarlijks echt geld en grondstoffen opleveren. “We staan nu op 233 kilo restafval per inwoner per jaar en 39% afvalscheiding en hebben dan dus hopelijk een flinke slag gemaakt. Dat is dan goed nieuws voor de grondstoffen, maar ook voor de inwoners. Zij zullen het ook merken, want als ze beter scheiden zullen niet alleen wij maar ook zij minder heffing hoeven te betalen.”

Meer weten over de keuzes van Delft?

Neem dan contact op met beleidsmedewerker Mirjam van den Berg via mvdberg@delft.nl.