Gemeente Venray gaat de strijd tegen voedselverspilling aan


Gemeente Venray gaat eind 2015 met haar inwoners de strijd aan tegen voedselverspilling. Simone van Santen de Hoog, campagneleider FoodBattle, is al volop voorbereidingen aan het treffen. Wat komt er allemaal bij kijken? Wij vroegen het Simone.

Hoe kwamen jullie op het idee de FoodBattle in de gemeente Venray te organiseren?

In het kader van haar afvalbeleidsprogramma zet de Gemeente Venray de nodige stappen om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage te verhogen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het voorkómen van het ontstaan van afval. Om hier invulling aan te geven zetten we onder meer in op het terugdringen van vermijdbare voedselverspilling door middel van een bewustwordingscampagne. Omdat we niet alleen over dit thema willen praten maar ook willen doen, is het idee ontstaan om met zo veel mogelijk inwoners de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling door het organiseren van de FoodBattle. De gemeenteraad van Venray is zeer enthousiast over de eerdere FoodBattles, de CDA-Vrouwen hebben in 2014 meegedaan. Het mooie van de FoodBattle is dat je op een positieve manier bewust wordt van je wat eigenlijk weggooit. Dankzij de tips die deelnemers tijdens de FoodBattle krijgen wordt slim kopen, koken en bewaren steeds makkelijker. We vragen de inwoners ook om, als er nog iets weggegooid moet worden, dat in de juiste container te doen. Op die manier ontstaat er niet alleen minder afval maar levert het de inwoners ook nog een directe besparing op: gemiddeld gooien huishoudens jaarlijks méér dan €300 aan voedsel weg!

Wat komt er tot nu toe allemaal kijken bij de organisatie van de FB?

Natuurlijk hebben we eerst een plan ontwikkeld. Intern zijn zaken afgestemd en op dit moment zijn we met verschillende partijen uit de Venrayse samenleving contact aan het leggen en bekijken hoe we het thema samen op een aansprekende manier onder de aandacht kunnen brengen. Tot nu toe zijn de reactie overwegend zeer enthousiast! Met name een aantal lokale supermarkten hebben de campagne omarmd en willen samen met ons aan de slag.

Wat zijn jullie verwachtingen?

Door in de media aandacht te besteden aan het thema, samen te werken met lokale supermarkten en de FoodBattle te organiseren hopen we de dialoog rondom voedselverspilling in de gemeente op gang te brengen. Venray kent veel enthousiaste en betrokken inwoners. Het zou fantastisch zijn als een groot aantal van hen bereid is om zijn of haar weggooigedrag eens goed onder de loep te nemen. Wij proberen het de inwoners met verschillende tips, trucs en praktische handvatten zo makkelijk mogelijk te maken om zo min mogelijk te verspillen.

Bij eerdere FoodBattles is een besparing gerealiseerd van 20% minder verspilling. Natuurlijk zijn behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst, maar daar zetten we wel op in!

Ga je zelf ook meedoen aan de FB?

Natuurlijk ga ik zelf ook meedoen aan de FoodBattle! Sinds we begonnen zijn met de voorbereidingen van de campagne kijk ik extra kritisch naar mijn eigen weggooigedrag en heb al best wat stappen kunnen zetten. Door mee te doen met de FoodBattle kan ik vast nog meer winst behalen!

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van de FoodBattle kunt u contact opnemen met Simone van Santen (simone@avalonadvies.nl).

De Foodbattle in Venray loopt van 9 t/m 29 november 2015.

Simone van Santen de Hoog is adviseur duurzaamheid bij Avalon Advies en werkt voor gemeente Venray als campagneleider FoodBattle Venray