"Gemeenten kunnen afvalscheiding hoogbouw stimuleren"


Omstandigheden en voorzieningen spelen een belangrijke rol bij het succes van afvalscheidingsgedrag in hoogbouwgebieden. Dat toont een omvangrijk literatuuronderzoek van onderzoeker Cees Midden van TU Eindhoven aan. Gemeenten kunnen bewoners ondersteunen door meer gebruikersgericht te denken en ze te betrekken bij keuzes voor inzameling. “Besteed aandacht aan het afdankmoment binnen én buiten de woning.”

Ruimte en esthetiek

Midden keek in opdracht van het hoogbouwproject van VANG-HHA wereldwijd naar gedragsstudies over afvalscheiding. Ruimtegebrek en opslag noemt Midden in de hoogbouw een essentieel punt. “Waar laat je het afval? Dat is naast ruimte ook een zaak van stank en esthetiek.” Oplossingen waar je als gemeente mee aan de slag kunt, die Midden als voorbeeld noemt, zijn scheidingsvoorzieningen in de woning en er met elkaar voor zorgen dat afvalparkjes met containers bij flats schoon en opgeruimd zijn. Dat maakt afvalscheiding aangenamer.

Betrokken en gemotiveerd

De uitdaging is om bewoners persoonlijk te betrekken en te motiveren om afval te scheiden. “Dat vraagt inzicht in het milieubelang, kennis om te weten wat je moet doen en de gevraagde kosten en inspanningen moeten laag zijn. Dat laatste begint bij het aanbieden van de juiste en genoeg voorzieningen.” Scheiden werkt als iedereen het doet, sociale normen kunnen dan van invloed zijn. “Gemeenten kunnen dit positief beïnvloeden door bewoners te ondersteunen en te motiveren. Via een goede informatievoorziening en regelmatige feedback op hun bijdragen bijvoorbeeld.” Tot slot valt volgens Midden grote winst te halen door gebruikersgericht te kijken naar afvalontwerpen en -systemen. “Daar zit een grote kennislacune, want er is nog nauwelijks onderzoek naar gedaan.”

Vervolgonderzoek

Projectcoördinator Gijs Langeveld is aangenaam verrast door het omvangrijke pakket uitkomsten en mogelijkheden. “De kunst is om de resultaten naar de praktijk te vertalen.” De komende maanden staan in het teken van het te verrichten veldonderzoek. Dat vult dan kennis aan waar nodig en stelt een goede diagnose van de doelgroep. Resultaten verwacht de projectgroep na de zomer. Daarna volgt het ontwerp van verschillende pilots die tot concrete verbeteringsmaatregelen voor gemeenten moeten leiden.”

Meer weten?

Stel je vragen aan de projectgroep via het contactformulier of download het literatuuronderzoek uit onze Kennisbibliotheek.


Het hoogbouwproject

Gemeenten met veel stedelijke hoogbouw hebben behoefte aan succesvolle interventies om meer afval als grondstof te kunnen benutten. Daarom is als onderdeel van VANG-HHA het project ‘Verbetering afvalscheiding en –inzameling hoogbouw’ gestart. Het literatuuronderzoek is het eerste deelresultaat van dit project.

De deelnemende projectpartijen zijn: Avalex, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, gemeente Schiedam, gemeente Utrecht, HVC, ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), NVRD, Rijkswaterstaat, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Vereniging Afvalbedrijven.