Ontvang financiële ondersteuning voor uw VANG-HHA-plan


Om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van de VANG-HHA-doelstellingen, stelt het Programmabureau dit jaar nog € 500.000 beschikbaar. U kunt hiervoor in aanmerking komen door een projectvoorstel met maatregelen voor minder huishoudelijk (rest)afval in te dienen bij het Programmabureau van VANG-HHA. Tot 8 december 16.00 uur heeft u de tijd om uw plan op te sturen.

U kunt een voorstel indienen voor een:

  • onderzoek of project: bijvoorbeeld als bepaalde aspecten om huishoudelijk(rest)afval te reduceren nog onduidelijk zijn en eerst verder onderzocht moeten worden voor u concrete plannen kunt maken
  • pilot: bijvoorbeeld als bepaalde aanpassingen in systemen eerst worden getest in een deel van de gemeente voordat u deze eventueel in de hele gemeente invoert.
  • peer-to-peer-ondersteuning: bijvoorbeeld als bepaalde kennis en ervaring bij andere gemeenten al is ontwikkeld en door u goed gebruikt kan worden bij de verdere ontwikkeling van de eigen plannen en die in andere gemeenten.

Criteria

Het bureau beoordeelt de ingediende plannen aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria. Zo komt een plan alleen in aanmerking voor een bijdrage als het zal leiden tot minder huishoudelijk restafval en de gemeente het binnen twee jaar kan uitvoeren en afronden. Ook moet uit het plan blijken dat de gemeente zelf de uitvoerder of initiator is. Verder is de financiële bijdrage maximaal 20% van de totale projectsom en heeft een maximum van € 50.000.

Een uitgebreide toelichting en alle criteria waar uw plan aan moet voldoen, vindt u in dit document ‘Ondersteuning gemeenten bij inzameling en preventie huishoudelijk afval’ (pdf, 153 kB).

Plan indienen en vragen?

Hebt u vragen over de procedure of wilt u een projectvoorstel indienen? Mail dan naar vanghuishoudelijkafval@rws.nl of download de Nota van Inlichtingen (pdf, 42 kB) met de meest gestelde vragen en antwoorden. De uiterlijke inleverdatum is 8 december 2015 om 16.00 uur. Lukt het u niet om een voorstel op te sturen, maar heeft wel goede ideeën voor een betere afvalscheiding en -preventie? Niet getreurd, in de loop van volgend jaar krijgt u waarschijnlijk opnieuw de mogelijkheid om een plan in te dienen.

>> Download het concept - Intergemeentelijk bestuursakkoord “Verbeteren afvalpreventie en -scheiding van huishoudelijk afval" (pdf, 49 kB)


Belangrijke data

  • Uiterste datum om vragen te stellen: 13 november 2015
  • Bekendmaking Nota van Inlichtingen: 20 november 2015
  • Uiterste inleverdatum plannen: 8 december 2015 om 16:00 uur
  • Beoordeling plannen: 16 december 2015
  • Goedgekeurde opdrachten versturen: 21 december 2015
  • Start uitvoering: 1 januari 2016