Twente pakt sluiting textielketen regionaal aan


In de Twentse Textielcirkel zamelt stichting Texperium sinds 2014 zoveel mogelijk textiel in de regio in met verschillende partijen. De ambitie: 50% minder textiel in restafval in 2020. De inbreng van gemeenten en de betrokkenheid van burgers zijn volgens oprichter Peter Bos essentieel. De potentiële winst is meervoudig: “Niet alleen op het gebied van milieu en kosten, ook voor de werkgelegenheid.”

Met Texperium faciliteert en initieert Peter Bos textiel-inzamelingsprojecten zoals de Twentse Milieucirkel. Hij is positief over de mogelijkheden in de keten: “Wij zetten in op 50% meer textiel uit het restafval in 2020. Dat is mogelijk, want textiel wordt steeds sneller weggegooid en veel fracties goed te hergebruiken zijn. Als tweedehands kleding en poetsdoeken bijvoorbeeld, maar ook voor recycling.”

Regionale gedachte

Texperium probeert hoogwaardig hergebruik van niet herdraagbare fracties te optimaliseren. Door onderzoek en productontwikkeling, maar ook door de textielcirkel met regionale partijen beter te organiseren. Dat regionale aspect is een belangrijk aspect in de aanpak. Ingezameld textiel wordt naar een aantal lokale centra gebracht. Voor sortering kunnen gemeenten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten en zo voldoen aan hun verplichtingen voor de Participatiewet. Lokale kringloopwinkels spelen vaak rond inzameling en sortering al een rol en kunnen de herbruikbare producten verkopen. “Regionaal is het dus geen grote of dure logistieke operatie. Omdat je het op regionale schaal doet creëer je bij burgers ook meer betrokkenheid. Als mensen op de hoogte zijn weten ze dat je het milieu, de werkgelegenheid en de lokale economie steunt door textiel goed te scheiden.”

Rol gemeenten

De gemeenten hebben hun ambitie neergelegd in de Twentse Afvalvisie: naar 30 kilo restafval in 2030. Bos: “Wat textiel betreft willen wij daar een zo groot mogelijke bijdrage aan leveren. Het is niet de grootste fractie, maar heeft wel een hoge milieu-impact en textiel uit de restroom halen levert steeds meer geld op.” Als eigenaar van de grondstoffen en verantwoordelijke voor de inzamelingssystematiek spelen gemeenten een belangrijke rol. Daarnaast moeten ze zorgen dat vergunningen en regelgeving op orde zijn. Andere voorwaarde is volgens Bos dat een gemeente de communicatie naar de burgers goed verzorgt om ze genoeg te motiveren. “Zij moeten het verhaal met de boodschap vanuit de keten duidelijk overbrengen. Wat je als burger kunt bijdragen, wat er precies gebeurt met de grondstoffen en waar je het voor doet bijvoorbeeld.”

Positieve resultaten

Na een jaar Twentse Milieucirkel komen de eerste positieve resultaten al binnen: gemeente Enschede lijkt substantieel meer textiel te hebben ingezameld. Ook vanuit andere regio’s is de laatste tijd veel belangstelling voor het project ontstaan. Bos: “Daar nemen we graag een adviserende rol in. Het gaat erom dat we de principes van de circulaire economie steeds meer toepassen en verfijnen. Essentieel binnen de keten is dat iedere partner betrokken is. Buiten de keten moet de burger gemotiveerd raken, met een duidelijk verhaal en een eenduidige boodschap. Als je dat weet te bereiken, geloof ik dat je goede resultaten kunt halen in iedere keten.”


vang-6704

Over Texperium

Stichting Texperium wil de bindende factor in hoogwaardige textielrecycling zijn. Door gebruik te maken van onderzoek en de kennis van deelnemende organisaties kan in korte tijd een toepassing worden gevonden of ontwikkeld voor herwonnen textielvezels.

De ketenopzet is zo gekozen dat met minimale kosten een optimaal resultaat wordt behaald: producten worden met een lage milieu-impact en tegen lage kosten voor een aantrekkelijke prijs in de markt gezet.

Meer weten?

Stuur een mail naar Peter Bos van stichting Texperium: peter.bos@texperium.eu