Venlo gaat voor 75 kg restafval in 2017


Sinds dit jaar zamelt Venlo het restafval gelijktijdig in met PMD in een duo-container. Daarnaast voert het stapsgewijs Omgekeerd Inzamelen in. De gemeente gaat daarmee voor 75 kilo restafval per persoon en 85% restafvalscheiding in 2017. “Een reële ambitie, kringlopen sluiten is al lang geen fantasy- of geitenwollensokkenverhaal meer.”

Volgens beleidsadviseur huishoudelijke afvalstoffen Leo Jacobs kan minder restafval door meer afval te scheiden gewoon, als je maar voldoet aan een aantal voorwaarden: “Creëer begrip voor wat je doet, bied burgers veel gemak en ondersteuning. Maak het zowel voor de inwoners financieel aantrekkelijk.”

Gemak en kosten

De ambitie waarmaken vroeg in Venlo om een andere manier van inzamelen. “Vaak zijn kosten voor zo’n aanpassing een obstakel, zeker de logistieke. Met onze gecombineerde inzameling van PMD en restafval in een duo-container houden we die gelijk omdat we nog steeds tweewekelijks het restvuil ophalen.”

Per persoon liep het restafval van 202 kilo in 2009 terug naar 150 kilo in 2014. Dankzij deze cijfers profiteren inwoners van een lagere afvalstoffenheffing. Het bedrag liep van € 283 in 2010 terug tot € 221 in 2014 per gezin. Verder krijgt ieder gezin in Venlo de komende drie jaar een extra teruggaaf op de heffing van € 25 per gezin door eerdere besparingen op verbrandingskosten.

Inzicht doet scheiden

Verder merken burgers na verloop van tijd hoeveel waardevol plastic en karton ze eigenlijk weggooien en gaan dan ook andere afvalsoorten scheiden. Overstappen op Omgekeerd Inzamelen, dus restafval niet meer aan huis ophalen, is dan niet zo’n grote stap meer. “Helemaal omdat uit de huidige proef in twee wijken blijkt dat sommige inwoners maar 100 gram restafval per week naar een container hoeven weg te brengen. Sowieso een kleine moeite, want we hebben vooraf gezorgd voor genoeg containers die voor iedereen op loopafstand zijn geplaatst.”

Weerstand wegnemen

Naast goede informatievoorzieningen, had Venlo bij de invoering van de duocontainer in 2010 een meldpunt voor mensen die tegen problemen aanlopen na de invoering van de andere inzamelmethodiek. “Vooral in de eerste maanden na de invoering is het essentieel snel met die mensen in gesprek te gaan, onwetendheid weg te nemen, het perspectief te laten zien en begrip te kweken. Je zorgt dan ook dat ongegronde klachten zich niet als een olievlek verspreiden, maar dat mensen naar elkaar toe juist enthousiast worden.”

In de hoogbouw voert een speciaal team nu quick-scans aan huis uit en zoeken met bewoners naar een oplossing voor de ruimteproblemen die daar spelen. “We bieden ze bijvoorbeeld een aantal producten aan, zoals bewaarbakken die je kunt stapelen en uitnemen, een module met verschillende laden en een aparte emmer met afbreekbare zakjes voor keukenafval. Daar help je veel flatbewoners echt mee en dat komt de scheidingsresultaten ten goede. Vaak is het geen onwil.”

Grote ambitie

Jacobs: “Onze ambitie is groot, want de tijd dringt om de grondstoffenproblematiek op te lossen door kringlopen te sluiten. Zeker als overheid moeten we durven vooruitkijken en onze verantwoordelijkheid nemen. Verspilling is doodzonde.” Ook producenten moeten wat hem betreft hun verantwoordelijkheid meer nemen. “Wat je niet kunt hergebruiken, moet je niet meer toepassen in producten. Dat kun je als samenleving helpen afdwingen, door niet-herbruikbare producten niet meer te kopen.”

Nu in actie komen

Als gemeente met 100.000 inwoners en 30% hoogbouw willen we laten zien dat het kan”, zegt Jacobs. Je kunt als gemeente met veel hoogbouw niet meer achterover leunen, want de problemen worden door toenemende urbanisatie alleen maar groter.” Het proces gaat geleidelijk als je het goed aanpakt, maar op ‘niets doen’ mag van Jacobs best een sanctie staan. Toch hoopt hij dat gemeenten die nog grote inhaalslagen te maken hebben ook op een andere manier in beweging komen.

Van het VANG-HHA verwacht Jacobs ook vooral concrete ondersteuning voor gemeenten. “Zij hebben iemand nodig die hen ondersteund met een gedegen analyse van de lokale situatie, verschillende scenario’s om te volgen en inzicht in het verwachte rendement. Deels doe je dat op basis van de ervaringen in gemeenten waar het scheiden goed werkt. Gemeenten zien zichzelf graag als autonoom, maar we moeten niet aarzelen van elkaar te leren.”

Grote slag slaan

Jacobs ziet de toekomst positief: “Mensen beseffen meer dan wij als overheid soms denken dat schone grondstoffen net zo belangrijk zijn als schoon drinkwater en schone lucht. Met elkaar kunnen we die kringlopen de komende decennia gaan sluiten. Dat is geen fantasy- of geitenwollensokkenverhaal. Gemeenten gaan, als ze daar voor open staan, de komende vijf tot 10 jaar een grote slag slaan.”