Zwartewaterland scheidt nu al 83% huishoudelijk afval


De invoering van omgekeerd inzamelen in gemeente Zwartewaterland is tot nu toe een groot succes. Sinds maart van dit jaar wordt 83% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld en is het draagvlak onder de inwoners erg groot. “We hebben onze inwoners mee laten denken over de locaties van de containers.”

“Al sinds de jaren negentig werken we met diftar, en vanaf 2001 op basis van volume/frequentie", zegt beleidsmedewerker Aaltje van den Brink. "Omdat we daar wat prestaties betreft de grens bereikten, hebben we dit jaar ook omgekeerd inzamelen ingevoerd.”

Instant succes

Buurgemeente Steenwijkerland voerde eerder al deze methode in. Van den Brink en haar collega’s deden er hun voordeel mee. Ze spraken met veel inwoners en met de uitvoerders van ROVA en gebruikten die input voor de eigen planning, waar interactie met de bewoners een grote rol kreeg. In maart 2015 voerde Zwartewaterland de inzamelingsmethode gemeentebreed in. Het succes was instant en overtrof ieders verwachtingen: 83% afvalscheiding en nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar (een inschatting op basis van de ervaringen in het eerste half jaar van 2015).

Dubbel-efficiënt

Het succes schrijft Van den Brink toe aan een combinatie van factoren. “De intrinsieke motivatie is hoog onder de Zwartewaterlanders. Ze hebben een binding met de omgeving en met elkaar. Daarnaast willen onze inwoners vaak het goede doen. Soms ligt de nadruk daarbij op het geloof en soms op duurzaamheid.” Spaarzaamheid is een andere reden. Je betaalt per keer dat je met een zak restafval naar de container loopt, dus beter scheiden betekent minder kosten. “Bovendien moet je fysiek meer moeite doen om het restafval weg te gooien en dat maakt deze gecombineerde methode dubbel-efficiënt.”

Voorlichtingscampagne

Een andere reden voor de mooie resultaten ligt in de inspanningen die de gemeente zelf deed. Dat begon met een goede analyse en voorbereiding in Steenwijkerland en leidde tot een heldere voorlichtingscampagne voor de inwoners. “Over het hoe en waarom kregen de inwoners verschillende brieven en gebruikten we ook middelen als lokale media en Facebook. Omdat ons afvalbakkenbestand aan vervanging toe was hadden we sowieso een aantal vaste communicatiemomenten.”

Invloed geven

De grote hoeveelheid inloopavonden die de gemeente organiseerde bleek essentieel voor het grote draagvlak onder de inwoners. “Veel weerstand zit in het onbekende en de verandering. Als je goed uit kunt leggen hoe en waarom je iets gaat doen, verdwijnt het overgrote deel van het verzet. Alleen met ‘we willen geen container’ konden we niets. We hebben steeds goed geluisterd en inwoners laten meedenken over de locaties van de ondergrondse containers. Dat heeft heel goed gewerkt. Niet alleen zijn de scheidingsresultaten goed, ook het aantal bijplaatsingen is nihil. Die ene keer dat er een melding wordt gedaan maken we er ook gelijk werk van. De mensen weten dus dat we de regels handhaven.”

2016

In 2016 gaat het vaste deel van de afvalstoffenheffing omlaag en het variabele aanbiedtarief voor restafval omhoog. Daarmee verwacht Zwartewaterland nog meer motivatie onder de inwoners te creëren. “Deze periode starten we verder met een aantal sorteerproeven. Als blijkt dat een bepaalde fractie herbruikbare grondstoffen nog veel in het restafval zit zullen we daar aandacht aan besteden. Ook kan ons tweejarige bewonersonderzoek aanleiding geven tot nieuwe maatregelen.” Van den Brink tot slot: “Je merkt het, goede resultaten of niet, afval is en blijft een speerpunt in ons beleid.”

Meer weten over het afvalbeleid van Zwartewaterland?

Neem dan contact op met beleidsmedewerker Aaltje van den Brink via a.vdbrink@zwartewaterland.nl.