‘Nog 155 kilo te gaan’


De VANG-ambitie is hoog. Wij als bestuurders moeten er voor zorgen dat onze inwoners in 2020 nog maar 100 kilo restafval per jaar in hun grijze bak of zak gooien. De inwoners van de gemeente Emmen gooien al jarenlang veel meer in hun grijze bak: gemiddeld zo’n 255 kilo per jaar. Is de VANG-doelstelling haalbaar voor de gemeente Emmen in 2020? Nee, daar is langer voor nodig. Word ik daar zenuwachtig van? Nee, want gemeenten zullen hier in 2020 niet hard op worden afgerekend door de Mansveldbrigadiers. Blijf ik dan maar rustig op mijn handen zitten? Beslist niet!

Enorme urgentie

Uit de context van het VANG-programma spreekt een enorme urgentie: de absolute noodzaak van hergebruik van grondstoffen vanwege de uitputting van de aarde. Daarnaast moeten we voorkomen dat Den Haag met harde en dwingende maatregelen gaat komen. Gemeenten hebben nu de vrijheid om naar eigen inzicht invulling te geven aan de doelstelling. Dat betekent dat hier binnen iedere gemeente op geheel eigen wijze vorm aan kan worden gegeven. Uiteraard wel met de insteek om te komen tot vermindering van restafval en om werk te maken van de stip op de horizon: 100 kilo in 2020.

Geen overvaltactiek

Een ommekeer is daarom nodig, ook in Emmen. Gelukkig is er in Nederland een schat aan kennis en ervaring opgedaan met effectieve scheidingsmaatregelen. Wat dat betreft hoeven ik en mijn ambtenaren het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hoewel de eerder genoemde context een ‘big bang’ aan maatregelen volledig rechtvaardigt, geloof ik niet zo in een overvaltactiek waarbij de hele inzamelsystematiek ineens op de kop wordt gezet. Dat ligt uiteraard in elke gemeente anders, maar ik ken mijn inwoners in Zuidoost-Drenthe.

Lokaal maatwerk

Liever in 2020 een gemiddelde van 130 kilo restafval per persoon waarbij acceptatie en draagvlak is dan 90 kg waarbij onrust ontstaat. Kortom, de urgentie van VANG is overduidelijk en de nodige kennis en ervaring is overvloedig aanwezig. Toepassing daarvan vraagt om lokaal maatwerk. In het Emmense geval gaan we dus niet top-down maatregelen invoeren, maar willen we nadrukkelijk acceptatie van maatregelen. Ik vraag me af of de staatsecretaris ook deze volgorde in overweging neemt bij de realisering van haar VANG-ambitie richting de gemeenten.


Wethouder Rene van der Weide

René van der Weide is wethouder in Emmen, onder meer Milieu en duurzaamheid, en zit namens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit