Grote opkomst verdiepende VANG-HHA benchmarksessies


Eind juni kwamen 30 gemeenten bijeen voor verdiepende VANG-HHA benchmarksessies van de NVRD. In deze sessies deden zij verdere kennis op over huishoudelijk afval aan de hand van benchmarkgegevens en ervaringsdeskundigen zoals de gemeente Deventer.

De benchmark biedt bij uitstek de juiste data om beleid en visie cijfermatig te kunnen onderbouwen. Beleidsmedewerker Rick Hardenberg van de NVRD: “De kunst is om de data juist te interpreteren, en door de omvang van de groepen bewust klein te houden, was hiervoor veel ruimte. Deelnemers kijken dan ook met een goed gevoel terug op de middag.”

Resultaten diftar

‘Van achterblijver naar koploper’ was de aansprekende titel van de presentatie van gemeente Deventer. Dankzij de invoer van Diftar wist de gemeente Deventer in een jaar tijd 236 kilo restafval te reduceren tot 129 kilo. Een ander plezierig voordeel was de lichte daling van de afvalbeheerkosten. Tijdens de drie parallelsessies zijn de thema’s Diftar, inzamelfrequentie en PMD behandeld. Deze sessies vinden een week na de reguliere benchmarkbijeenkomsten plaats.

Volgende sessies

Op donderdag 15 oktober zullen de volgende verdiepende sessies plaats vinden. Hiervoor krijgen deelnemers van de benchmark huishoudelijk afval een uitnodiging. U kunt zich ook nu al aanmelden door te mailen naar hardenberg@nvrd.nl. Deelname is gratis.