Kunststoffen in de circulaire economie

Kunststof producten en verpakkingen. We komen ze overal in ons dagelijks leven tegen en zijn daarom van grote waarde. Helaas worden kunststof producten en verpakkingen na gebruik nog vaak verbrand en zijn daarmee eindig. In een circulaire economie behouden kunststof producten echter langer hun waarde door hergebruik, reparatie en recycling.

Om de kringloop beter te sluiten hebben maatschappelijke partijen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich in een gezamenlijk traject verbonden en in 2013 het Ketenakkoord Kunststofkringloop gesloten. Met dit akkoord willen partijen concrete resultaten boeken, zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen. Wat al in het milieu terechtgekomen is, kan worden ingezameld en verwerkt.

In het kader van het Ketenakkoord Kunststofkringloop is een illustratie (pdf, 4.2 MB) ontwikkeld die de huidige situatie van kunststoffen in de circulaire economie in Nederland toont. De illustratie geeft een goed inzicht in de keten en laat ook zien dat bij de inzameling van kunststof (verpakkings)afval nog veel winst is te behalen.

De illustratie is ook gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Meer inzamelen, minder kosten’ op 10 december van het Learning Center.