Resultaat van de Regionale bijeenkomsten juni 2015

Tijdens de bijeenkomsten stond de vraag centraal: ‘wat kan het Learning Center voor u betekenen?’ Maar liefst 70 gemeenten namen deel aan de bijeenkomsten. Met elkaar hebben zij meegedacht over de behoefte aan instrumenten en de wijze waarop gemeenten de komende jaren van elkaar gaan leren.

Vragen en behoeften

De volgende vragen en behoeften kwamen aan de orde:

  • Eenduidige informatie aan de burger over welke verpakkingen gescheiden moeten worden.
  • Meer informatie over de verschillende inzamelmethoden en het effect van de verschillende systemen.
  • Samenwerken aan een aanpak om de hoeveelheid ingezameld kunststof verpakkingsafval te verhogen in hoogbouwgebieden.
  • Argumenten ter ondersteuning benoemen in het verhaal over optimalisering van kunststofinzameling naar het college en de gemeenteraad.
  • Een afwegingskader bron- en nascheiding ontwikkelen.
  • Platformfunctie: uitwisselen van ervaringen en leren van best practices.
  • Een format beleidsnotitie opstellen over kunststofinzameling die gemeenten met minder tijd kunnen gebruiken.
  • Eenduidig gedragen rekenmodel of onderzoek ontwikkelen naar de kosten die gemeenten maken voor de inzameling van kunststof.

Een belangrijk signaal dat gemeenten aan het Learning Center afgaven, is dat het wenselijk is te investeren in het betrekken en begeleiden van de gemeenten waar de respons per inwoner zeer laag is. Juist deze gemeenten kunnen begeleiding van het Learning Center goed gebruiken. Gemeenten gaven aan hen te benaderen via de wethouders: laat zien wat zij aan kilo’s kunststof per inwoner laten liggen en hoeveel verbetering op relatief eenvoudige wijze mogelijk is.

Resultaten

De vragen die tijdens de brainstorms genoemd zijn, komen terug tijdens verdiepingssessies die vanaf september gepland staan. Ook stelt het Learning Center informatieve argumentenkaarten en factsheets op voor gemeenten. Ten slotte voert het Learning Center deze zomer onderzoek uit naar de effecten van verschillende inzamelsystemen op de respons.

Presentaties

Presentatie Gerard Stoffels (pdf, 778 kB), 3 juni 2015

Presentatie Michiel Westerhoff (pdf, 1.3 MB), 10 juni 2015

Presentatie Deventer (pdf, 1.2 MB), juni 2015

Presentatie Zoetermeer (pdf, 489 kB), juni 2015