Uniek project van start in Kerkelanden Hilversum


Begin volgend jaar gaat de GAD afval op straat, van huishoudens én winkeliers gescheiden inzamelen in winkelcentrum Kerkelanden. Een unieke proef, omdat de bewoners, winkeliers en passanten de verschillende stromen in één keer gescheiden in kunnen leveren en de inzamelende partijen samenwerken. Alles komt bij elkaar: de blikjes en flesjes van de consument, het café en het kantoor.”

Belangrijke aanleiding voor de proef is dat inzamelaar GAD Gooi- en Vechtstreek de ontwikkeling van de circulaire economie wil stimuleren en het straatbeeld in de vaak mooie vestingstadjes wil verbeteren. Beleidsadviseur Inger van Gelderen: “De grondstoffen die de winkelier en consument aanbieden en de grondstoffen die op straat liggen, zijn hetzelfde. Als je deze grondstoffen dan ook nog eens in dezelfde container kan aanbieden, pak je dubbele winst.”

Voor alle stadscentra

Omdat bij winkelcentrum Kerkelanden een grootschalige renovatie op het programma stond, deden de winkeliers het verzoek bij de gemeente Hilversum om de afvalinzameling efficiënter aan te pakken. Ook bewoners vroegen om een uitbreiding van het aantal ondergrondse containers. Nu haalt de GAD het afval van bewoners op en moeten ondernemers hun eigen afvoer regelen. In februari 2016 krijgt het plein één afvaleiland voor bewoners en winkeliers. Grondstoffen kunnen hier gescheiden worden ingeleverd en alle grondstoffen worden ook in een keer gescheiden opgehaald. Doel van de proef is een nieuw integraal afvalmodel ontwikkelen voor stadscentra. Van Gelderen: “Dat moet leiden tot meer grondstoffen en tot schonere stromen, minder vervoersbewegingen, lagere kosten en een goede samenwerking tussen partijen.”

Brede samenwerking

Met de commerciële inzamelaars Shanks Groep (Van Loenen en Van Vliet), Van Gansewinkel en Sita zit de GAD aan tafel om gezamenlijk de beste oplossingen te zoeken voor mogelijke knelpunten. Papier blijkt bijvoorbeeld een lastige stroom om samen te voegen, omdat ondernemers en bewoners verschillende soorten gebruiken. “Hoe we met elkaar verschillende zaken financieel willen verrekenen is een andere uitdaging. Voor al dit soort zaken willen we de komende periode werkzame oplossingen vinden met elkaar. Iedereen staat positief tegenover dit verhaal. Dat maakt een brede samenwerking mogelijk en ook de kans op een duurzaam eindresultaat.” Bij de proef zijn naast de inzamelaars Rijkswaterstaat Leefomgeving, het Ministerie van I&M en de NVRD betrokken. “Heel waardevol dat dit opgepakt wordt door het bedrijfsleven, de overheid en de bewoners samen. Zo bereik je veel meer dan wanneer je alleen zaken oplegt.”

Verschillende onderzoeken

"In de onderzoeksperiode worden verschillende sorteeranalyses gedaan. Vooraf is er een nulmeting gedaan. Na de start monitoren we de proef op verschillende manieren en analyseren we de problemen die we tegenkomen. Waar nodig sturen we bij. Zaken als hoe we betalingen regelen en wat een handige ophaalmethodiek is, willen we tijdens de uitvoering verder ontwikkelen en verbeteren". De ervaringen van winkeliers en de bewoners boven de winkels worden via interviews door een onderzoeksbureau onderzocht. “We gaan kijken hoe we de bewoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen hun afval te scheiden. Het is in de hoogbouwwoningen namelijk niet zo eenvoudig als wanneer je de buitenruimte hebt voor verschillende containers.”

Regionaal uitbreiden

Na een jaar volgt een evaluatie met een advies. Doel is dat de partijen het systeem volgend jaar zo kunnen ontwikkelen dat het daarna regionaal opgeschaald kan worden. “Misschien nog wel verder, want we merken tijdens verschillende bijeenkomsten die we houden dat in het hele land gemeenten interesse hebben in deze proef. Van alles komt hier ook bij elkaar: de grondstoffen zelf en alle betrokken partijen, tot financiën, de logistieke organisatie en de wet- en regelgeving. Dit maakt het project niet eenvoudig, maar wel een hele mooie uitdaging om echte stappen te zetten richting de circulaire economie.”

Meer weten?

Neem voor het project in Kerkelanden contact op met GAD-adviseur Inger van Gelderen via i.vangelderen@gad.nl. Wilt u meer weten over integraal inzamelen in het algemeen dan kunt u contact opnemen met RWS (Rijkswaterstaat)-adviseur Jacobine Meijer (VANG Buitenshuis): jacobine.meijer@rws.nl.