Utrecht wil voedselverspilling steviger op de agenda zetten


In het werken aan een circulaire economie wil Utrecht ook het thema voedsel en voedseloverschotten betrekken. De gemeente liet studenten van de Faculteit Geowetenschappen daarom gericht onderzoek doen naar de mogelijke rol van de gemeente om voedselverspilling tegen te gaan. 'Hier liggen nog veel kansen', aldus adviseur Inge van de Klundert en procesmanager Gezondheidsbevordering Anne Marie Gout.

De studenten hebben betrokken partijen in verschillende sectoren, zoals UMC Utrecht, Soupalicious, VoedselbankPLUS en nog andere organisaties, gevraagd welke rol de gemeente kan spelen bij het verminderen van voedselverspilling. Een aantal belangrijke aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

  • Vergroot het (consumenten)bewustzijn van de inwoners;
  • Geef ondersteuning op het gebied van huisvesting en vergunningen aan nieuwe horecagelegenheden die met reststromen werken;
  • Sluit als gemeente aan bij landelijke campagnes tegen voedselverspilling.

Breder agenderen

Omgerekend naar landelijke cijfers gooien de 330.000 inwoners in Utrecht jaarlijks 16,5 miljoen kilo voedsel per jaar weg. Dat betekent 25 miljoen kilo CO2-uitstoot. Van de Klundert: ‘Gezondheid bevorderen via gezond duurzaam lokaal voedsel is voor de gemeente al een belangrijk thema en een speerpunt in ons gezondheidsbeleid. Voedselverspilling is nog niet als apart thema benoemd, maar we willen hier in de toekomst wel op aanhaken en het onderwerp breder gaan agenderen.’

Initiatieven verbinden

Gout: ‘Utrecht kent al een groot aantal lokale initiatieven zoals buurtmoestuinen en groentepakketten en activiteiten waar overgebleven voedsel alsnog wordt gebruikt. De Utrechtse horeca werkt bijvoorbeeld steeds meer met streekproducten, en er zijn speciale markten waar de streekproducten verkocht worden. Wij ondersteunen deze acties en willen hier als gemeente ook graag bij aanhaken. Door nieuwe initiatieven te verbinden aan bestaande allianties en evenementen denken we de productie en het gebruik van lokaal voedsel te kunnen versterken.‘

Concrete acties

Met de aanbevelingen in het achterhoofd is Utrecht nu in overleg met verschillende partijen over hoe zij hun rol kunnen vergroten. Gout tot slot: ‘In ieder geval brengen we volgend jaar tijdens een groot voedselevenement in Utrecht het thema voedselverspilling actief onder de aandacht bij alle bezoekers.’

Meer weten?

>> Download het rapport Van voedselverspilling naar voedsel (pdf, 1 MB)

>> Download Volksgezondheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Utrecht