100-100-100 concept beschikbaar voor gemeenten


Deelnemers van het experiment 100-100-100 in de regio Zwolle hebben laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Het succesvolle project 100-100-100 is daarom beschikbaar gemaakt voor gemeenten en afvalbedrijven door VANG-HHA om de gemiddelde hoeveelheid restafval in heel Nederland te verminderen.

Het is deelnemers van 100-100-100 in de regio Zwolle gelukt om in 100 dagen 89% minder restafval weg te gooien dan de gemiddelde Nederlander. Omgerekend naar een jaar is de hoeveelheid afval teruggebracht van gemiddeld 200 kilo tot 22 kilo restafval per persoon. De deelnemers hebben laten zien dat het mogelijk is nog veel minder restafval te produceren dan de ambitie van VANG-HHA. Daarom heeft VANG-HHA het concept van 100-100-100 ‘geadopteerd’ en zal dit succesvolle concept aanbieden aan gemeenten en afvalbedrijven.

Licentie voor 100-100-100

VANG-HHA heeft met ROVA afgesproken het concept van 100-100-100 over te nemen en verder te verspreiden en te coördineren. Geïnteresseerde gemeenten en afvalbedrijven kunnen een licentie verkrijgen om het concept te gebruiken door akkoord te gaan met een aantal voorwaarden (o.a. bewaking van het concept, gebruik logo en delen van resultaten en ervaringen). Bij een licentie krijgt een licentienemer het draaiboek van 100-100-100, een aantal inhoudelijke voorbeelddocumenten en de mogelijkheid om voor een laag tarief een online platform aan te laten maken conform het 100-100-100 concept.

Meer weten?

Binnenkort wordt een brochure op de VANG-HHA website geplaatst met een duidelijk overzicht met alle details die bij een licentie voor 100-100-100 aan de orde zijn. Daarnaast kan je ook voor vragen of meer informatie contact opnemen met Anne Telman-Oosterwijk via telman@nvrd.nl of 06 - 5073 5284.


logo rova 100 dagen afvalvrij