Verslag Verdiepingssessie ‘inzamelmethoden’ en de ‘regie over de keten’

Op donderdag 15 oktober organiseerde het Learning Center een sessie over de thema’s ‘inzamelmethoden’ en ‘regie over de keten’, waarvoor de gemeenten sinds dit jaar de verantwoordelijkheid hebben. In deze sessie stond het inzamelregie-kwadrant centraal: in hoeverre worden er serviceprikkels (bijvoorbeeld haalvoorzieningen voor grondstoffen, omgekeerd inzamelen) of financiële prikkels (bijvoorbeeld de verschillende vormen van diftar) in de gemeente toegepast?

Na een toelichting op dit kwadrant zijn er twee pitches gegeven over het invoeren van inzamelmethodes die elk hun plek op verschillende (uiterste) hoeken van het kwadrant hebben: diftar en omgekeerd inzamelen.

Na de pitches is er een presentatie gegeven over de huidige resultaten van kunststof in de Benchmark Huishoudelijk Afval, peiljaar is 2014, en is vooruitgeblikt op de toekomst in een presentatie van Nedvang over het uitgevoerde ‘forecast-onderzoek’ waarmee geprobeerd is om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de hoeveelheden ingezameld kunststof verpakkingsafval in de toekomst.

In de laatste presentatie is aandacht gegeven aan de regierol die gemeenten sinds 1 januari van dit jaar hebben overgenomen van Kunststof Hergebruik. Naast de afspraken uit het verpakkingenakkoord werden de achtergrond van het verpakkingenakkoord en de opbouw van de vergoedingen nog eens toegelicht.

Een uitgebreid verslag van de sessie is ook beschikbaar en dit kunt u hier downloaden:

Onderstaand vindt u de presentaties die tijdens de verdiepingssessie gegeven zijn: