Verslag Informatiebijeenkomsten over de inzamel- en recyclingketen kunststof verpakkingsafval

Vorige week vonden de eerste inhoudelijke informatiebijeenkomsten plaats van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Joris van der Meulen beet op 8 september in Eindhoven het spits af met een interessante uiteenzetting over de inzamel- en recyclingketen van kunststof verpakkingsafval van huishoudens.

Op heldere wijze zijn de deelnemende gemeenten geïnformeerd over belangrijke zaken waarmee zij worden geconfronteerd bij afvalinzameling in het algemeen en kunststof verpakkingsafval in het bijzonder. Op 10 september heeft in Utrecht een herhaling van de bijeenkomst plaatsgevonden.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten of wilt u de presentatie nog eens doornemen? Bekijk dan de presentatie (pdf, 1.2 MB), zodat u goed op de hoogte bent om als gemeente uw regierol voor de inzameling van kunststof verpakkingsafval in te vullen!