Verslag sessie beloningssystemen

Op 12 november 2015 vond een sessie plaats over de pilot beloningssystemen. De ruim 40 aanwezige deelnemers hebben in deze sessie beter inzicht gekregen in gedrag en de invloed hierop van belonen, het plan van aanpak voor de pilots beloningssystemen en in de lessen die kunnen worden getrokken. Daarnaast is met de aanwezige gemeenten en de projectorganisatie gediscussieerd over de pilots en zijn verschillende vragen beantwoord.

Een verslag van de bijeenkomst en de presentaties kunt u hier vinden: