100-100-100 groeit


Het project 100-100-100, waarin huishoudens uitgedaagd worden om 100 dagen lang 100% afvalvrij te leven, verspreidt zich over Nederland. Steeds meer gemeenten haken aan bij het succesvolle concept. In totaal staat de teller inmiddels al op ruim 80 deelnemende gemeenten!

Dit voorjaar zijn 6 nieuwe 100-100-100 initiatieven gestart. Deze bevinden zich nog in verschillende fases. In gemeente Haarlem kunnen gezinnen zich nog een paar dagen aanmelden voordat de 100 dagen volgende week gaat beginnen. Bij Cyclus kan men zich sinds kort aanmelden en wordt nog volop geworven voor de uitdaging. De meeste projecten zullen voor de zomervakantie afgerond zijn.

Het project 100-100-100 spreekt veel gemeenten aan omdat de burger centraal staat en actief meedenkt over afvalzaken. Daarnaast heeft het een positief effect op het afvalscheidingsgedrag van de burger en draagt het daarmee bij aan de landelijke doelstelling om het restafval per inwoner per jaar te verlagen.

VANG-HHA ondersteunt het 100-100-100 concept en stelt het beschikbaar aan gemeenten en afvalbedrijven. Ook geïnteresseerd in 100-100-100? Lees dan in de 100-100-100 brochure (pdf, 517 kB) welke stappen gemeenten en afvalbedrijven kunnen zetten en hoe VANG-HHA daarin ondersteunt.