Avalex gemeenten tekenen Bestuursakkoord


Op woensdag 21 september 2016 hebben de zes Avalex gemeenten het Bestuursakkoord 'Verbeteren afvalpreventie en scheiding van huishoudelijk afval' ondertekend. De wethouders van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar tekenden het akkoord op het stadhuis van de gemeente Delft. Met de ondertekening committeren de gemeenten zich om het restafval binnen de gemeenten terug te brengen naar 100 kg per inwoner/jaar.

Om dit te bereiken werken de gemeenten aan nieuw afvalbeleid om de hoeveelheid restafval omlaag te krijgen. Daarbij wordt onder meer omgekeerd inzamelen ingevoerd.


Ondertekening Bestuursakkoord Avalex