“Benchmark 2015 toont echte progressie in cijfers afvalscheiding”


Uit de Benchmark 2015 blijkt dat gemeenten concrete verbeteringen laten zien op het gebied van afvalscheiding. Het restafval daalde gemiddeld met 10 kilo per inwoner per jaar en het scheidingspercentage is toegenomen met 3%. “We zien een trendbreuk met de laatste jaren.”

“We zien en merken dat er echt beter wordt gescheiden”, zegt Addie Weenk, benchmarkcoördinator vanuit Rijkswaterstaat. “De cijfers worden deels gekleurd door de wat haperende economie, maar gemeenten nemen voor mijn gevoel significant meer en betere maatregelen om afvalscheiding te bevorderen.”

Hoogbouw

De gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2014 afgenomen tot 222 kilo per inwoner. In 2013 was dit 232 kg restafval per inwoner. Verder werd in 2014 gemiddeld 55% van het huishoudelijk afval gescheiden (2013: 52%). “Dat is echt een breuk met de laatste jaren, waarin het cijfer altijd rond de vijftig procent zat. Daar lijken we nu echt van los gekomen.” De verschillen tussen de hoogbouwklassen blijken nog steeds erg groot. Weenk: “Dat weten we en daarom is hoogbouw ook een extra aandachtspunt.”

Diftar scoort

Uit de cijfers blijkt verder dat diftar zowel wat betreft milieurendement als kosten het beste scoort. Diftar-gemeenten komen ook het dichtst in de buurt van de 100 kg restafvaldoelstelling. “Diftar werkt heel goed als de ‘finishing touch’ van een goed inzamelsysteem. Voorwaarde voor succes is dat je inzamelsysteem op orde is en burgers dus voldoende voorzieningen tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld met een systeem als omgekeerd inzamelen.”

Nieuwe trends

Weenk ziet in het land enorm veel bewegingen die de komende jaren een positief effect gaan hebben op de cijfers. “Zo scoort de nieuwe visie op milieustraten goed. Almere heeft bijvoorbeeld een geavanceerd ‘upcycle-station’ in de planning met een sterke educatiecomponent. Er komt een informatiecentrum en startups laten zien hoe hun oplossingen voor betere recycling werken. Een andere trend is de persoonlijke benadering, in de buurt. Neem de afvalcoaches in Arnhem die persoonlijk contact hebben met burgers en echt helpen als je vragen hebt over afvalscheiding.”

Lees ook