Benchmark laat daling restafval zien


De Benchmark Huishoudelijk Afval is een initiatief van Rijkswaterstaat en de NVRD. In de Benchmark wordt het afvalbeheer van gemeenten en inzamelbedrijven vergeleken op een viertal prestatiegebieden:

  1. milieu
  2. kosten
  3. dienstverlening
  4. vaardigheden

De benchmark geeft inzicht in eigen functioneren en presteren te vergroten om op die manier handvatten voor verbetering te bieden.

Resultaten uit de benchmark

Op basis van alle gegevens die in de benchmark zijn ingevoerd is een analyse uitgevoerd. Deze is gepubliceerd op de site: analyse.bmha.nl. De analyse bevat gemiddelde resultaten uit de benchmark en is aangevuld met best practices en kentallen.

Scenarioplanner

Dit jaar is de analyse ook aangevuld met een online scenarioplanner. Een gemeente kan zijn eigen scenario een klein rapport maken en de huidige en toekomstige situatie kan worden vergeleken met gemiddelden en best practices uit de benchmark.

Daling restafval in 2015

De analyse laat onder andere zien dat de hoeveelheid restafval in 2015 opnieuw sterk daalde van gemiddeld 217 naar 202 kilogram per inwoner.