Wie hebben het Bestuursakkoord ondertekend?


Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord 'verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval' committeren gemeenten zich aan een eigen doelstelling en leggen de maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval de komende jaren binnen de eigen gemeente hopen te verlagen. Inmiddels ondertekenen steeds meer gemeenten het Bestuursakkoord.

Op dit moment hebben 48 gemeenten het Bestuursakkoord ondertekend. Daarnaast zijn er 21 gemeenten die een intentie hebben uitgesproken om het bestuursakkoord te gaan ondertekenen. Ook zijn er zeer veel gemeenten die de doelstelling zelf vastleggen, bijvoorbeeld in een raadsbesluit of in een regionaal convenant. Ook deze vorm van committering aan de VANG-doelstellingen is een positieve ontwikkeling. Wanneer een gemeente al een ambitie heeft vastgesteld in een beleidsplan of raadsbesluit is het natuurlijk alsnog mogelijk om het Bestuursakkoord te ondertekenen.

In totaal hebben minimaal 220 gemeenten in het Bestuursakkoord of een ander besluit aangegeven zich volop in te zetten om bij te dragen aan de VANG-HHA doelstellingen voor Nederland. In de kaart is weergegeven welke gemeenten het Bestuursakkoord hebben ondertekend, gaan ondertekenen of wie de ambitie zelf heeft vastgelegd.

Heeft uw gemeente ook interesse in het Bestuursakkoord? Laat het ons weten via het contactformulier.


Kaart bestuursakkoord Vang-HHA september 2017